2 unit nvmbv
(unit number)
기본단위

(unit number list)   1 ~ 1\24030?
ze te tu su po pa si se he na
sa mi bi ti ku ki xe pe co no

1) un (unit number)   0 ~ 1\27
0 ze 1 te 2 tu 3 su 4 po 5 pa 6 si 7 se 8 he 9 na
10 [ten]
100 [tel : hundred]
1\3 [sa : thousand]
1\6 [mi : million]
1\9 [bi : billion]
1\12 [ti : trillion]
1\15 [ku : quadrillion]
1\18 [ki : quintillion]
1\21 [xe : sextillion]   (xe ← sex)
1\24 [pe : septillion]   (pe ← sep)
1\27 [co : octillion]   (co ← oct)

2) taze (unit number)   1\30 ~ 207
1\30 [taze : nonillion]
1\33 [tazet : decillion]
1\36 [tazep : undecillion]
1\39 [tazen : duodecillion]
1\42 [tazel : tredecillion]
1\45 [tazem : quattuordecillion]
1\48 [tazeb : quindecillion]
1\51 [tazek : sexdecillion]
1\54 [tazex : septendecillion]
1\57 [tazeg : octodecillion]
1\60 [moze : novemdecillion]
1\63 [mozet : vigintillion]
1\66 [mozep : unvigintillion]
1\69 [mozen : duovigintillion]
1\72 [mozel : trevigintillion]
1\75 [mozem : quattuorvigintillion]
1\78 [mozeb : quinvigintillion]
1\81 [mozek : sexvigintillion]
1\84 [mozex : septenvigintillion]
1\87 [mozeg : octovigintillion]
1\90 [sekze : novemvigintillion]
1\93 [sekzet : trigintillion]
1\96 [sekzep : untrigintillion]
1\99 [sekzen : duotrigintillion]
1\102 [sekzel : tretrigintillion]
1\105 [sekzem : quattuortrigintillion]
1\108 [sekzeb : quintrigintillion]
1\111 [sekzek : sextrigintillion]
1\114 [sekzex : septentrigintillion]
1\117 [sekzeg : octotrigintillion]
1\120 [minze : novemtrigintillion]
1\123 [minzet : quadragintillion]
1\126 [minzep : unquadragintillion]
1\129 [minzen : duoquadragintillion]
1\132 [minzel : trequadragintillion]
1\135 [minzem : quattuorquadragintillion]
1\138 [minzeb : quinquadragintillion]
1\141 [minzek : sexquadragintillion]
1\144 [minzex : septenquadragintillion]
1\147 [minzeg : octoquadragintillion]
1\150 [auze : novemquadragintillion]
1\153 [auzet : quinquagintillion]
1\156 [auzep : unquinquagintillion]
1\159 [auzen : duoquinquagintillion]
1\162 [auzel : trequinquagintillion]
1\165 [auzem : quattuorquinquagintillion]
1\168 [auzeb : quinquinquagintillion]
1\171 [auzek : sexquinquagintillion]
1\174 [auzex : septenquinquagintillion]
1\177 [auzeg : octoquinquagintillion]
1\180 [deize : novemquinquagintillion]
1\183 [deizet : sexagintillion]
1\186 [deizep : unsexagintillion]
1\189 [deizen : duosexagintillion]
1\192 [deizel : tresexagintillion]
1\195 [deizem : quattuorsexagintillion]
1\198 [deizeb : quinsexagintillion]
1\201 [deizek : sexsexagintillion]
1\204 [deizex : septensexagintillion]
1\207 [deizeg : octosexagintillion]

trains_up.gif wvldbod


svnze (unit number)   1\210 ~ 417
1\210 [svnze : novemsexagintillion]
1\213 [svnzet : septuagintillion]
1\216 [svnzep : unseptuagintillion]
1\219 [svnzen : duoseptuagintillion]
1\222 [svnzel : treseptuagintillion]
1\225 [svnzem : quattuorseptuagintillion]
1\228 [svnzeb : quinseptuagintillion]
1\231 [svnzek : sexseptuagintillion]
1\234 [svnzex : septenseptuagintillion]
1\237 [svnzeg : octoseptuagintillion]
1\240 [monze : novemseptuagintillion]
1\243 [monzet : octogintillion]
1\246 [monzep : unoctogintillion]
1\249 [monzen : duooctogintillion]
1\252 [monzel : treoctogintillion]
1\255 [monzem : quattuoroctogintillion]
1\258 [monzeb : quinoctogintillion]
1\261 monzek : sexoctogintillion]
1\264 [monzex : septenoctogintillion]
1\267 [monzeg : octooctogintillion]
1\270 [tyuze : novemoctogintillion]
1\273 [tyuzet : nonagintillion]
1\276 [tyuzep : unnonagintillion]
1\279 [tyuzen : duononagintillion]
1\282 [tyuzel : trenonagintillion]
1\285 [tyuzem : quattuornonagintillion]
1\288 [tyuzeb : quinnonagintillion]
1\291 [tyuzek : sexnonagintillion]
1\294 [tyuzex : septennonagintillion]
1\297 [tyuzeg : octononagintillion]
1\300 [wenze : novemnonagintillion]
1\303 [wenzet : centillion]
1\306 [wenzep : cenuntillion]
1\309 [wenzen : cendotillion]
1\312 [wenzel : centretillion]
1\315 [wenzem : cenquattuortillion]
1\318 [wenzeb : cenquintillion]
1\321 [wenzek : censextillion]
1\324 [wenzex : censeptentillion]
1\327 [wenzeg : cenoctotillion]
1\330 [svzze : cennovemtillion]
1\333 [svzzet : cendecillion]
1\336 [svzzep : cenundecillion]
1\339 [svzzen : cendodecillion]
1\342 [svzzel : centredecillion]
1\345 [svzzem : cenquattuordecillion]
1\348 [svzzeb : cenquindecillion]
1\351 [svzzek : censexdecillion]
1\354 [svzzex : censeptendecillion]
1\357 [svzzeg : cenoctodecillion]
1\360 [prjze : cennovemdecillion]
1\363 [prjzet : cenvigintillion]
1\366 [prjzep : cenunvigintillion]
1\369 [prjzen : cendovigintillion]
1\372 [prjzel : centrevigintillion]
1\375 [prjzem : cenquattuorvigintillion]
1\378 [prjzeb : cenquinvigintillion]
1\381 [prjzek : censexvigintillion]
1\384 [prjzex : censeptenvigintillion]
1\387 [prjzeg : cenoctovigintillion]
1\390 [setze : cennovemvigintillion]
1\393 [setzet : centrigintillion]
1\396 [setzep : cenuntrigintillion]
1\399 [setzen : cendotrigintillion]
1\402 [setzel : centretrigintillion]
1\405 [setzem : cenquattuortrigintillion]
1\408 [setzeb : cenquintrigintillion]
1\411 [setzek : censextrigintillion]
1\414 [setzex : censeptentrigintillion]
1\417 [setzeg : cenoctotrigintillion]

trains_up.gif wvldbod


zenze (unit number)   1\420 ~ 777
1\420 [zenze : cennovemtrigintillion]
1\423 [zenzet : cenquadragintillion]
1\426 [zenzep : cenunquadragintillion]
1\429 [zenzen : cendoquadragintillion]
1\432 [zenzel : centrequadragintillion]
1\435 [zenzem : cenquattuorquadragintillion]
1\438 [zenzeb : cenquinquadragintillion]
1\441 [zenzek : censexquadragintillion]
1\444 [zenzex : censeptenquadragintillion]
1\447 [zenzeg : cenoctoquadragintillion]
1\450 [pebze : cennovemquadragintillion]
1\453 [pebzet : cenquinquagintillion]
1\456 [pebzep : cenunquinquagintillion]
1\459 [pebzen : cendoquinquagintillion]
1\462 [pebzel : centrequinquagintillion]
1\465 [pebzem : cenquattuorquinquagintillion]
1\468 [pebzeb : cenquinquinquagintillion]
1\471 [pebzek : censexquinquagintillion]
1\474 [pebzex : censeptenquinquagintillion]
1\477 [pebzeg : cenoctoquinquagintillion]
1\480 [mafze : cennovemquinquagintillion]
1\483 [mafzet : censexagintillion]
1\486 [mafzep : cenunsexagintillion]
1\489 [mafzen : cendosexagintillion]
1\492 [mafzel : centresexagintillion]
1\495 [mafzem : cenquattuorsexagintillion]
1\498 [mafzeb : cenquinsexagintillion]
1\501 [mafzek : censexsexagintillion]
1\504 [mafzex : censeptensexagintillion]
1\507 [mafzeg : cenoctosexagintillion]
1\510 [epze : cennovemsexagintillion]
1\513 [epzet : censeptuagintillion]
1\516 [epzep : cenunseptuagintillion]
1\519 [epzen : cendoseptuagintillion]
1\522 [epzel : centreseptuagintillion]
1\525 [epzem : cenquattuorseptuagintillion]
1\528 [epzeb : cenquinseptuagintillion]
1\531 [epzek : censexseptuagintillion]
1\534 [epzex : censeptenseptuagintillion]
1\537 [epzeg : cenoctoseptuagintillion]
1\540 [meize : cennovemseptuagintillion]
1\543 [meizet : cenoctogintillion]
1\546 [meizep : cenunoctogintillion]
1\549 [meizen : cendooctogintillion]
1\552 [meizel : centreoctogintillion]
1\555 [meizem : cenquattuoroctogintillion]
1\558 [meizeb : cenquinoctogintillion]
1\561 [meizek : censexoctogintillion]
1\564 [meizex : censeptenoctogintillion]
1\567 [meizeg : cenoctooctogintillion]
1\570 [zunze : cennovemoctogintillion]
1\573 [zunzet : cennonagintillion]
1\576 [zunzep : cenunnonagintillion]
1\579 [zunzen : cendononagintillion]
1\582 [zunzel : centrenonagintillion]
1\585 [zunzem : cenquattuornonagintillion]
1\588 [zunzeb : cenquinnonagintillion]
1\591 [zunzek : censexnonagintillion]
1\594 [zunzex : censeptennonagintillion]
1\597 [zunzeg : cenoctononagintillion]
1\600 [zulze : cennovemnonagintillion]
1\603 [zulzet : duocentillion]
1\606 [zulzep : duocenuntillion]
1\609 [zulzen : duocendotillion]
1\612 [zulzel : duocentretillion]
1\615 [zulzem : duocenquattuortillion]
1\618 [zulzeb : duocenquintillion]
1\621 [zulzek : duocensextillion]
1\624 [zulzex : duocenseptentillion]
1\627 [zulzeg : duocenoctotillion]
1\630 [ocvze : duocennovemtillion]
1\633 [ocvzet : duocendecillion]
1\636 [ocvzep : duocenundecillion]
1\639 [ocvzen : duocendodecillion]
1\642 [ocvzel : duocentredecillion]
1\645 [ocvzem : duocenquattuordecillion]
1\648 [ocvzeb : duocenquindecillion]
1\651 [ocvzek : duocensexdecillion]
1\654 [ocvzex : duocenseptendecillion]
1\657 [ocvzeg : duocenoctodecillion]
1\660 [sepze : duocennovemdecillion]
1\663 [sepzet : duocenvigintillion]
1\666 [sepzep : duocenunvigintillion]
1\669 [sepzen : duocendovigintillion]
1\672 [sepzel : duocentrevigintillion]
1\675 [sepzem : duocenquattuorvigintillion]
1\678 [sepzeb : duocenquinvigintillion]
1\681 [sepzek : duocensexvigintillion]
1\684 [sepzex : duocenseptenvigintillion]
1\687 [sepzeg : duocenoctovigintillion]
1\690 [okze : duocennovemvigintillion]
1\693 [okzet : duocentrigintillion]
1\696 [okzep : duocenuntrigintillion]
1\699 [okzen : duocendotrigintillion]
1\702 [okzel : duocentretrigintillion]
1\705 [okzem : duocenquattuortrigintillion]
1\708 [okzeb : duocenquintrigintillion]
1\711 [okzek : duocensextrigintillion]
1\714 [okzex : duocenseptentrigintillion]
1\717 [okzeg : duocenoctotrigintillion]
1\720 [nobze : duocennovemtrigintillion]
1\723 [nobzet : duocenquadragintillion]
1\726 [nobzep : duocenunquadragintillion]
1\729 [nobzen : duocendoquadragintillion]
1\732 [nobzel : duocentrequadragintillion]
1\735 [nobzem : duocenquattuorquadragintillion]
1\738 [nobzeb : duocenquinquadragintillion]
1\741 [nobzek : duocensexquadragintillion]
1\744 [nobzex : duocenseptenquadragintillion]
1\747 [nobzeg : duocenoctoquadragintillion]
1\750 [disze : duocennovemquadragintillion]
1\753 [diszet : duocenquinquagintillion]
1\756 [diszep : duocenunquinquagintillion]
1\759 [diszen : duocendoquinquagintillion]
1\762 [diszel : duocentrequinquagintillion]
1\765 [diszem : duocenquattuorquinquagintillion]
1\768 [diszeb : duocenquinquinquagintillion]
1\771 [diszek : duocensexquinquagintillion]
1\774 [diszex : duocenseptenquinquagintillion]
1\777 [diszeg : duocenoctoquinquagintillion]

trains_up.gif wvldbod


spze (unit number)   1\780 ~ 897
1\780 [spze : duocennovemquinquagintillion]
1\783 [spzet : duocensexagintillion]
1\786 [spzep : duocenunsexagintillion]
1\789 [spzen : duocendosexagintillion]
1\792 [spzel : duocentresexagintillion]
1\795 [spzem : duocenquattuorsexagintillion]
1\798 [spzeb : duocenquinsexagintillion]
1\801 [spzek : duocensexsexagintillion]
1\804 [spzex : duocenseptensexagintillion]
1\807 [spzeg : duocenoctosexagintillion]
1\810 [svmze : duocennovemsexagintillion]
1\813 [svmzet : duocenseptuagintillion]
1\816 [svmzep : duocenunseptuagintillion]
1\819 [svmzen : duocendoseptuagintillion]
1\822 [svmzel : duocentreseptuagintillion]
1\825 [svmzem : duocenquattuorseptuagintillion]
1\828 [svmzeb : duocenquinseptuagintillion]
1\831 [svmzek : duocensexseptuagintillion]
1\834 [svmzex : duocenseptenseptuagintillion]
1\837 [svmzeg : duocenoctoseptuagintillion]
1\840 [vtmze : duocennovemseptuagintillion]
1\843 [vtmzet : duocenoctogintillion]
1\846 [vtmzep : duocenunoctogintillion]
1\849 [vtmzen : duocendooctogintillion]
1\852 [vtmzel : duocentreoctogintillion]
1\855 [vtmzem : duocenquattuoroctogintillion]
1\858 [vtmzeb : duocenquinoctogintillion]
1\861 [vtmzek : duocensexoctogintillion]
1\864 [vtmzex : duocenseptenoctogintillion]
1\867 [vtmzeg : duocenoctooctogintillion]
1\870 [winze : duocennovemoctogintillion]
1\873 [winzet : duocennonagintillion]
1\876 [winzep : duocenunnonagintillion]
1\879 [winzen : duocendononagintillion]
1\882 [winzel : duocentrenonagintillion]
1\885 [winzem : duocenquattuornonagintillion]
1\888 [winzeb : duocenquinnonagintillion]
1\891 [winzek : duocensexnonagintillion]
1\894 [winzex : duocenseptennonagintillion]
1\897 [winzeg : duocenoctononagintillion]

trains_up.gif wvldbod


ivze (unit number)   1\900 ~ 1227
1\900 [ivze : duocennovemnonagintillion]
1\903 [ivzet : trecentillion]
1\906 [ivzep : trecenuntillion]
1\909 [ivzen : trecendotillion]
1\912 [ivzel : trecentretillion]
1\915 [ivzem : trecenquattuortillion]
1\918 [ivzeb : trecenquintillion]
1\921 [ivzek : trecensextillion]
1\924 [ivzex : trecenseptentillion]
1\927 [ivzeg : trecenoctotillion]
1\930 [deze : trecennovemtillion]
1\933 [dezet : trecendecillion]
1\936 [dezep : trecenundecillion]
1\939 [dezen : trecendodecillion]
1\942 [dezel : trecentredecillion]
1\945 [dezem : trecenquattuordecillion]
1\948 [dezeb : trecenquindecillion]
1\951 [dezek : trecensexdecillion]
1\954 [dezex : trecenseptendecillion]
1\957 [dezeg : trecenoctodecillion]
1\960 [senfze : trecennovemdecillion]
1\963 [senfzet : trecenvigintillion]
1\966 [senfzep : trecenunvigintillion]
1\969 [senfzen : trecendovigintillion]
1\972 [senfzel : trecentrevigintillion]
1\975 [senfzem : trecenquattuorvigintillion]
1\978 [senfzeb : trecenquinvigintillion]
1\981 [senfzek : trecensexvigintillion]
1\984 [senfzex : trecenseptenvigintillion]
1\987 [senfzeg : trecenoctovigintillion]
1\990 [saize : trecennovemvigintillion]
1\993 [saizet : trecentrigintillion]
1\996 [saizep : trecenuntrigintillion]
1\999 [saizen : trecendotrigintillion]
1\1002 [saizel : trecentretrigintillion?]
1\1005 [saizem : trecenquattuortrigintillion?]
1\1008 [saizeb : trecenquintrigintillion?]
1\1011 [saizek: trecensextrigintillion?]
1\1014 [saizex : trecenseptentrigintillion?]
1\1017 [saizeg : trecenoctotrigintillion?]
1\1020 [milize : trecennovemtrigintillion?]
1\1023 [milizet : English?]
1\1026 [milizep : English?]
1\1029 [milizen : English?]
1\1032 [milizel : English?]
1\1035 [milizem : English?]
1\1038 [milizeb : English?]
1\1041 [milizek : English?]
1\1044 [milizex : English?]
1\1047 [milizeg : English?]
1\1050 [bilize : English?]
1\1053 [bilizet : English?]
1\1056 [bilizep : English?]
1\1059 [bilizen : English?]
1\1062 [bilizel : English?]
1\1065 [bilizem : English?]
1\1068 [bilizeb : English?]
1\1071 [bilizek : English?]
1\1074 [bilizex : English?]
1\1077 [bilizeg : English?]
1\1080 [tilize : English?]
1\1083 [tilizet : English?]
1\1086 [tilizep : English?]
1\1089 [tilizen : English?]
1\1092 [tilizel : English?]
1\1095 [tilizem : English?]
1\1098 [tilizeb : English?]
1\1101 [tilizek : English?]
1\1104 [tilizex : English?]
1\1107 [tilizeg : English?]
1\1110 [kulize : English?]
1\1113 [kulizet : English?]
1\1116 [kulizep : English?]
1\1119 [kulizen : English?]
1\1122 [kulizel : English?]
1\1125 [kulizem : English?]
1\1128 [kulizeb : English?]
1\1131 [kulizek : English?]
1\1134 [kulizex : English?]
1\1137 [kulizeg : English?]
1\1140 [kilize : English?]
1\1143 [kilizet : English?]
1\1146 [kilizep : English?]
1\1149 [kilizen : English?]
1\1152 [kilizel : English?]
1\1155 [kilizem : English?]
1\1158 [kilizeb : English?]
1\1161 [kilizek : English?]
1\1164 [kilizex : English?]
1\1167 [kilizeg : English?]
1\1170 [rjtize : English?]
1\1173 [rjtizet : English?]
1\1176 [rjtizep : English?]
1\1179 [rjtizen : English?]
1\1182 [rjtizel : English?]
1\1185 [rjtizem : English?]
1\1188 [rjtizeb : English?]
1\1191 [rjtizek : English?]
1\1194 [rjtizex : English?]
1\1197 [rjtizeg : English?]
1\1200 [endize : English?]
1\1203 [endizet : English?]
1\1206 [endizep : English?]
1\1209 [endizen : English?]
1\1212 [endizel : English?]
1\1215 [endizem : English?]
1\1218 [endizeb : English?]
1\1221 [endizek : English?]
1\1224 [endizex : English?]
1\1227 [endizeg : English?]

trains_up.gif wvldbod


3) tate (unit number) 1\1320 ~ 1407
1230
:
1320
1233 tatet : 1323 mintet
1236 tatep : 1326 mintep
1239 taten : 1329 minten
1242 tatel : 1332 mintel
1245 tatem : 1335 mintem
1248 tateb : 1338 minteb
1251 tatek : 1341 mintek
1254 tatex : 1344 mintex
1257 tateg : 1347 minteg
1260
:
1350
1263 motet : 1353 autet
1266 motep : 1356 autep
1269 moten : 1359 auten
1272 motel : 1362 autel
1275 motem : 1365 autem
1278 moteb : 1368 auteb
1281 motek : 1371 autek
1284 motex : 1374 autex
1287 moteg : 1377 auteg
1290
:
1380
1293 sektet : 1383 deitet
1296 sektep : 1386 deitep
1299 sekten : 1389 deiten
1302 sektel : 1392 deitel
1305 sektem : 1395 deitem
1308 sekteb : 1398 deiteb
1311 sektek : 1401 deitek
1314 sektex : 1404 deitex
1317 sekteg : 1407 deiteg

svnte (unit number) 1\1410 ~ 1617
1410
:
1530
1413 svntet : 1533 svztet
1416 svntep : 1536 svztep
1419 svnten : 1539 svzten
1422 svntel : 1542 svztel
1425 svntem : 1545 svztem
1428 svnteb : 1548 svzteb
1431 svntek : 1551 svztek
1434 svntex : 1554 svztex
1437 svnteg : 1557 svzteg
1440
:
1560
1443 montet : 1563 prjtet
1446 montep : 1566 prjtep
1449 monten : 1569 prjten
1452 montel : 1572 prjtel
1455 montem : 1575 prjtem
1458 monteb : 1578 prjteb
1461 montek : 1581 prjtek
1464 montex : 1584 prjtex
1467 monteg : 1587 prjteg
1470
:
1590
1473 tyutet : 1593 settet
1476 tyutep : 1596 settep
1479 tyuten : 1599 setten
1482 tyutel : 1602 settel
1485 tyutem : 1605 settem
1488 tyuteb : 1608 setteb
1491 tyutek : 1611 settek
1494 tyutex : 1614 settex
1497 tyuteg : 1617 setteg
1500
:
1503 wentet :
1506 wentep :
1509 wenten :
1512 wentel :
1515 wentem :
1518 wenteb :
1521 wentek :
1524 wentex :
1527 wenteg :

zente (unit number) 1\1620 ~ 1977
1620
:
1800
1623 zentet : 1803 zultet
1626 zentep : 1806 zultep
1629 zenten : 1809 zulten
1632 zentel : 1812 zultel
1635 zentem : 1815 zultem
1638 zenteb : 1818 zulteb
1641 zentek : 1821 zultek
1644 zentex : 1824 zultex
1647 zenteg : 1827 zulteg
1650
:
1830
1653 pebtet : 1833 ocvtet
1656 pebtep : 1836 ocvtep
1659 pebten : 1839 ocvten
1662 pebtel : 1842 ocvtel
1665 pebtem : 1845 ocvtem
1668 pebteb : 1848 ocvteb
1671 pebtek : 1851 ocvtek
1674 pebtex : 1854 ocvtex
1677 pebteg : 1857 ocvteg
1680
:
1860
1683 maftet : 1863 septet
1686 maftep : 1866 septep
1689 maften : 1869 septen
1692 maftel : 1872 septel
1695 maftem : 1875 septem
1698 mafteb : 1878 septeb
1701 maftek : 1881 septek
1704 maftex : 1884 septex
1707 mafteg : 1887 septeg
1710
:
1890
1713 eptet : 1893 oktet
1716 eptep : 1896 oktep
1719 epten : 1899 okten
1722 eptel : 1902 oktel
1725 eptem : 1905 oktem
1728 epteb : 1908 okteb
1731 eptek : 1911 oktek
1734 eptex : 1914 oktex
1737 epteg : 1917 okteg
1740
:
1920
1743 meitet : 1923 nobtet
1746 meitep : 1926 nobtep
1749 meiten : 1929 nobten
1752 meitel : 1932 nobtel
1755 meitem : 1935 nobtem
1758 meiteb : 1938 nobteb
1761 meitek : 1941 nobtek
1764 meitex : 1944 nobtex
1767 meiteg : 1947 nobteg
1770
:
1950
1773 zuntet : 1953 distet
1776 zuntep : 1956 distep
1779 zunten : 1959 disten
1782 zuntel : 1962 distel
1785 zuntem : 1965 distem
1788 zunteb : 1968 disteb
1791 zuntek : 1971 distek
1794 zuntex : 1974 distex
1797 zunteg : 1977 disteg

spte (unit number) 1\1980 ~ 2097
1980 : 2040
1983 sptet : 2043 vtmtet
1986 sptep : 2046 vtmtep
1989 spten : 2049 vtmten
1992 sptel : 2052 vtmtel
1995 sptem : 2055 vtmtem
1998 spteb : 2058 vtmteb
2001 sptek : 2061 vtmtek
2004 sptex : 2064 vtmtex
2007 spteg : 2067 vtmteg
2010 : 2070
2013 svmtet : 2073 wintet
2016 svmtep : 2076 wintep
2019 svmten : 2079 winten
2022 svmtel : 2082 wintel
2025 svmtem : 2085 wintem
2028 svmteb : 2088 winteb
2031 svmtek : 2091 wintek
2034 svmtex : 2094 wintex
2037 svmteg : 2097 winteg

ivte (unit number) 1\2100 ~ 2427
2100 : 2280
2103 ivtet : 2283 tilitet
2106 ivtep : 2286 tilitep
2109 ivten : 2289 tiliten
2112 ivtel : 2292 tilitel
2115 ivtem : 2295 tilitem
2118 ivteb : 2298 tiliteb
2121 ivtek : 2301 tilitek
2124 ivtex : 2304 tilitex
2127 ivteg : 2307 tiliteg
2130 : 2310
2133 detet : 2313 kulitet
2136 detep : 2316 kulitep
2139 deten : 2319 kuliten
2142 detel : 2322 kulitel
2145 detem : 2325 kulitem
2148 deteb : 2328 kuliteb
2151 detek : 2331 kulitek
2154 detex : 2334 kulitex
2157 deteg : 2337 kuliteg
2160 : 2340
2163 senftet : 2343 kilitet
2166 senftep : 2346 kilitep
2169 senften : 2349 kiliten
2172 senftel : 2352 kilitel
2175 senftem : 2355 kilitem
2178 senfteb : 2358 kiliteb
2181 senftek : 2361 kilitek
2184 senftex : 2364 kilitex
2187 senfteg : 2367 kiliteg
2190 : 2370
2193 saitet : 2373 rjtitet
2196 saitep : 2376 rjtitep
2199 saiten : 2379 rjtiten
2202 saitel : 2382 rjtitel
2205 saitem : 2385 rjtitem
2208 saiteb : 2388 rjtiteb
2211 saitek : 2391 rjtitek
2214 saitex : 2394 rjtitex
2217 saiteg : 2397 rjtiteg
2220 : 2400
2223 militet : 2403 enditet
2226 militep : 2406 enditep
2229 militen : 2409 enditen
2232 militel : 2412 enditel
2235 militem : 2415 enditem
2238 militeb : 2418 enditeb
2241 militek : 2421 enditek
2244 militex : 2424 enditex
2247 militeg : 2427 enditeg
2250 :
2253 bilitet :
2256 bilitep :
2259 biliten :
2262 bilitel :
2265 bilitem :
2268 biliteb :
2271 bilitek :
2274 bilitex :
2277 biliteg :

trains_up.gif wvldbod


4) tatu (unit number) 1\2430 ~ 2607
2430 : 2520
2433 tatut : 2523 mintut
2436 tatup : 2526 mintup
2439 tatun : 2529 mintun
2442 tatul : 2532 mintul
2445 tatum : 2535 mintum
2448 tatub : 2538 mintub
2451 tatuk : 2541 autuk
2454 tatux : 2544 mintux
2457 tatug : 2547 mintug
2460 : 2550
2463 motut : 2553 autut
2466 motup : 2556 autup
2469 motun : 2559 autun
2472 motul : 2562 autul
2475 motum : 2565 autum
2478 motub : 2568 autub
2481 motuk : 2571 autuk
2484 motux : 2574 autux
2487 motug : 2577 autug
2490 : 2580
2493 sektut : 2583 deitut
2496 sektup : 2586 deitup
2499 sektun : 2589 deitun
2502 sektul : 2592 deitul
2505 sektum : 2595 deitum
2508 sektub : 2598 deitub
2511 sektuk : 2601 deituk
2514 sektux : 2604 deitux
2517 sektug : 2607 deitug

svntu (unit number) 1\2610 ~ 2817
2610 : 2730
2613 svntut : 2733 svztut
2616 svntup : 2736 svztup
2619 svntun : 2739 svztun
2622 svntul : 2742 svztul
2625 svntum : 2745 svztum
2628 svntub : 2748 svztub
2631 svntuk : 2751 svztuk
2634 svntux : 2754 svztux
2637 svntug : 2757 svztug
2640 : 2760
2643 montut : 2763 prjtut
2646 montup : 2766 prjtup
2649 montun : 2769 prjtun
2652 montul : 2772 prjtul
2655 montum : 2775 prjtum
2658 montub : 2778 prjtub
2661 montuk : 2781 prjtuk
2664 montux : 2784 prjtux
2667 montug : 2787 prjtug
2670 : 2790
2673 tyutut : 2793 settut
2676 tyutup : 2796 settup
2679 tyutun : 2799 settun
2682 tyutul : 2802 settul
2685 tyutum : 2805 settum
2688 tyutub : 2808 settub
2691 tyutuk : 2811 settuk
2694 tyutux : 2814 settux
2697 tyutug : 2817 settug
2700 : (svn : Sunday   tu : two)
2703 wentut : (mon : Monday)
2706 wentup : (tyu : Tuesday)
2709 wentun : (wen : Wednesday)
2712 wentul : (svz : Thursday)
2715 wentum : (prj : Friday)
2718 wentub : (set : Saturday)
2721 wentuk :
2724 wentux :
2727 wentug :

zentu (unit number) 1\2820 ~ 3177
2820 : 3000
2823 zentut : 3003 zultut
2826 zentup : 3006 zultup
2829 zentun : 3009 zultun
2832 zentul : 3012 zultul
2835 zentum : 3015 zultum
2838 zentub : 3018 zultub
2841 zentuk : 3021 zultuk
2844 zentux : 3024 zultux
2847 zentug : 3027 zultug
2850 : 3030
2853 pebtut : 3033 ocvtut
2856 pebtup : 3036 ocvtup
2859 pebtun : 3039 ocvtun
2862 pebtul : 3042 ocvtul
2865 pebtum : 3045 ocvtum
2868 pebtub : 3048 ocvtub
2871 pebtuk : 3051 ocvtuk
2874 pebtux : 3054 ocvtux
2877 pebtug : 3057 ocvtug
2880 : 3060
2883 maftut : 3063 septut
2886 maftup : 3066 septup
2889 maftun : 3069 septun
2892 maftul : 3072 septul
2895 maftum : 3075 septum
2898 maftub : 3078 septub
2901 maftuk : 3081 septuk
2904 maftux : 3084 septux
2907 maftug : 3087 septug
2910 : 3090
2913 eptut : 3093 oktut
2916 eptup : 3096 oktup
2919 eptun : 3099 oktun
2922 eptul : 3102 oktul
2925 eptum : 3105 oktum
2928 eptub : 3108 oktub
2931 eptuk : 3111 oktuk
2934 eptux : 3114 oktux
2937 eptug : 3117 oktug
2940 : 3120
2943 meitut : 3123 nobtut
2946 meitup : 3126 nobtup
2949 meitun : 3129 nobtun
2952 meitul : 3132 nobtul
2955 meitum : 3135 nobtum
2958 meitub : 3138 nobtub
2961 meituk : 3141 nobtuk
2964 meitux : 3144 nobtux
2967 meitug : 3147 nobtug
2970 : 3150
2973 zuntut : 3153 distut
2976 zuntup : 3156 distup
2979 zuntun : 3159 distun
2982 zuntul : 3162 distul
2985 zuntum : 3165 distum
2988 zuntub : 3168 distub
2991 zuntuk : 3171 distuk
2994 zuntux : 3174 distux
2997 zuntug : 3177 distug

sptu (unit number) 1\3180 ~ 3297
3180 : 3240
3183 sptut : 3243 vtmtut
3186 sptup : 3246 vtmtup
3189 sptun : 3249 vtmtun
3192 sptul : 3252 vtmtul
3195 sptum : 3255 vtmtum
3198 sptub : 3258 vtmtub
3201 sptuk : 3261 vtmtuk
3204 sptux : 3264 vtmtux
3207 sptug : 3267 vtmtug
3210 : 3270
3213 svmtut : 3273 wintut
3216 svmtup : 3276 wintup
3219 svmtun : 3279 wintun
3222 svmtul : 3282 wintul
3225 svmtum : 3285 wintum
3228 svmtub : 3288 wintub
3231 svmtuk : 3291 wintuk
3234 svmtux : 3294 wintux
3237 svmtug : 3297 wintug

ivtu (unit number) 1\3300 ~ 3627
3300 : 3480
3303 ivtut : 3483 tilitut
3306 ivtup : 3486 tilitup
3309 ivtun : 3489 tilitun
3312 ivtul : 3492 tilitul
3315 ivtum : 3495 tilitum
3318 ivtub : 3498 tilitub
3321 ivtuk : 3501 tilituk
3324 ivtux : 3504 tilitux
3327 ivtug : 3507 tilitug
3330 : 3510
3333 detut : 3513 kulitut
3336 detup : 3516 kulitup
3339 detun : 3519 kulitun
3342 detul : 3522 kulitul
3345 detum : 3525 kulitum
3348 detub : 3528 kulitub
3351 detuk : 3531 kulituk
3354 detux : 3534 kulitux
3357 detug : 3537 kulitug
3360 : 3540
3363 senftut : 3543 kilitut
3366 senftup : 3546 kilitup
3369 senftun : 3549 kilitun
3372 senftul : 3552 kilitul
3375 senftum : 3555 kilitum
3378 senftub : 3558 kilitub
3381 senftuk : 3561 kilituk
3384 senftux : 3564 kilitux
3387 senftug : 3567 kilitug
3390 : 3570
3393 saitut : 3573 rjtitut
3396 saitup : 3576 rjtitup
3399 saitun : 3579 rjtitun
3402 saitul : 3582 rjtitul
3405 saitum : 3585 rjtitum
3408 saitub : 3588 rjtitub
3411 saituk : 3591 rjtituk
3414 saitux : 3594 rjtitux
3417 saitug : 3597 rjtitug
3420 : 3600
3423 militut : 3603 enditut
3426 militup : 3606 enditup
3429 militun : 3609 enditun
3432 militul : 3612 enditul
3435 militum : 3615 enditum
3438 militub : 3618 enditub
3441 milituk : 3621 endituk
3444 militux : 3624 enditux
3447 militug : 3627 enditug
3450 :
3453 bilitut :
3456 bilitup :
3459 bilitun :
3462 bilitul :
3465 bilitum :
3468 bilitub :
3471 bilituk :
3474 bilitux :
3477 bilitug :

trains_up.gif wvldbod


5) tasu (unit number) 1\3630 ~ 3807
3630 : 3720
3633 tasut : 3723 minsut
3636 tasup : 3726 minsup
3639 tasun : 3729 minsun
3642 tasul : 3732 minsul
3645 tasum : 3735 minsum
3648 tasub : 3738 minsub
3651 tasuk : 3741 minsuk
3654 tasux : 3744 minsux
3657 tasug : 3747 minsug
3660 : 3750
3663 mosut : 3753 ausut
3666 mosup : 3756 ausup
3669 mosun : 3759 ausun
3672 mosul : 3762 ausul
3675 mosum : 3765 ausum
3678 mosub : 3768 ausub
3681 mosuk : 3771 ausuk
3684 mosux : 3774 ausux
3687 mosug : 3777 ausug
3690 : 3780
3693 seksut : 3783 deisut
3696 seksup : 3786 deisup
3699 seksun : 3789 deisun
3702 seksul : 3792 deisul
3705 seksum : 3795 deisum
3708 seksub : 3798 deisub
3711 seksuk : 3801 deisuk
3714 seksux : 3804 deisux
3717 seksug : 3807 deisug

svnsu (unit number) 1\3810 ~ 4017
3810 : 3930
3813 svnsut : 3933 svzsut
3816 svnsup : 3936 svzsup
3819 svnsun : 3939 svzsun
3822 svnsul : 3942 svzsul
3825 svnsum : 3945 svzsum
3828 svnsub : 3948 svzsub
3831 svnsuk : 3951 svzsuk
3834 svnsux : 3954 svzsux
3837 svnsug : 3957 svzsug
3840 : 3960
3843 monsut : 3963 prjsut
3846 monsup : 3966 prjsup
3849 monsun : 3969 prjsun
3852 monsul : 3972 prjsul
3855 monsum : 3975 prjsum
3858 monsub : 3978 prjsub
3861 monsuk : 3981 prjsuk
3864 monsux : 3984 prjsux
3867 monsug : 3987 prjsug
3870 : 3990
3873 tyusut : 3993 setsut
3876 tyusup : 3996 setsup
3879 tyusun : 3999 setsun
3882 tyusul : 4002 setsul
3885 tyusum : 4005 setsum
3888 tyusub : 4008 setsub
3891 tyusuk : 4011 setsuk
3894 tyusux : 4014 setsux
3897 tyusug : 4017 setsug
3900 : (svn : Sunday   su : three)
3903 wensut : (mon : Monday)
3906 wensup : (tyu : Tuesday)
3909 wensun : (wen : Wednesday)
3912 wensul : (svz : Thursday)
3915 wensum : (prj : Friday)
3918 wensub : set : Saturday)
3921 wensuk :
3924 wensux :
3927 wensug :

zensu (unit number) 1\4020 ~ 4377
4020 : 4200
4023 zensut : 4203 zulsut
4026 zensup : 4206 zulsup
4029 zensun : 4209 zulsun
4032 zensul : 4212 zulsul
4035 zensum : 4215 zulsum
4038 zensub : 4218 zulsub
4041 zensuk : 4221 zulsuk
4044 zensux : 4224 zulsux
4047 zensug : 4227 zulsug
4050 : 4230
4053 pebsut : 4233 ocvsut
4056 pebsup : 4236 ocvsup
4059 pebsun : 4239 ocvsun
4062 pebsul : 4242 ocvsul
4065 pebsum : 4245 ocvsum
4068 pebsub : 4248 ocvsub
4071 pebsuk : 4251 ocvsuk
4074 pebsux : 4254 ocvsux
4077 pebsug : 4257 ocvsug
4080 : 4260
4083 mafsut : 4263 sepsut
4086 mafsup : 4266 sepsup
4089 mafsun : 4269 sepsun
4092 mafsul : 4272 sepsul
4095 mafsum : 4275 sepsum
4098 mafsub : 4278 sepsub
4101 mafsuk : 4281 sepsuk
4104 mafsux : 4284 sepsux
4107 mafsug : 4287 sepsug
4110 : 4290
4113 epsut : 4293 oksut
4116 epsup : 4296 oksup
4119 epsun : 4299 oksun
4122 epsul : 4302 oksul
4125 epsum : 4305 oksum
4128 epsub : 4308 oksub
4131 epsuk : 4311 oksuk
4134 epsux : 4314 oksux
4137 epsug : 4317 oksug
4140 : 4320
4143 meisut : 4323 nobsut
4146 meisup : 4326 nobsup
4149 meisun : 4329 nobsun
4152 meisul : 4332 nobsul
4155 meisum : 4335 nobsum
4158 meisub : 4338 nobsub
4161 meisuk : 4341 nobsuk
4164 meisux : 4344 nobsux
4167 meisug : 4347 nobsug
4170 : 4350
4173 zunsut : 4353 dissut
4176 zunsup : 4356 dissup
4179 zunsun : 4359 dissun
4182 zunsul : 4362 dissul
4185 zunsum : 4365 dissum
4188 zunsub : 4368 dissub
4191 zunsuk : 4371 dissuk
4194 zunsux : 4374 dissux
4197 zunsug : 4377 dissug

spsu (unit number) 1\4380 ~ 4497
4380 : 4440
4383 spsut : 4443 vtmsut
4386 spsup : 4476 vtmsup
4389 spsun : 4449 vtmsun
4392 spsul : 4452 vtmsul
4395 spsum : 4455 vtmsum
4398 spsub : 4458 vtmsub
4401 spsuk : 4461 vtmsuk
4404 spsux : 4464 vtmsux
4407 spsug : 4467 vtmsug
4410 : 4470
4413 svmsut : 4473 winsut
4416 svmsup : 4476 winsup
4419 svmsun : 4479 winsun
4422 svmsul : 4482 winsul
4425 svmsum : 4485 winsum
4428 svmsub : 4488 winsub
4431 svmsuk : 4491 winsuk
4434 svmsux : 4494 winsux
4437 svmsug : 4497 winsug

ivsu (unit number) 1\4500 ~ 4827
4500 : 4680
4503 ivsut : 4683 tilisut
4506 ivsup : 4686 tilisup
4509 ivsun : 4689 tilisun
4512 ivsul : 4692 tilisul
4515 ivsum : 4695 tilisum
4518 ivsub : 4698 tilisub
4521 ivsuk : 4701 tilisuk
4524 ivsux : 4704 tilisux
4527 ivsug : 4707 tilisug
4530 : 4710
4533 desut : 4713 kulisut
4536 desup : 4716 kulisup
4539 desun : 4719 kulisun
4542 desul : 4722 kulisul
4545 desum : 4725 kulisum
4548 desub : 4728 kulisub
4551 desuk : 4731 kulisuk
4554 desux : 4734 kulisux
4557 desug : 4737 kulisug
4560 : 4740
4563 senfsut : 4743 kilisut
4566 senfsup : 4746 kilisup
4569 senfsun : 4749 kilisun
4572 senfsul : 4752 kilisul
4575 senfsum : 4755 kilisum
4578 senfsub : 4758 kilisub
4581 senfsuk : 4761 kilisuk
4584 senfsux : 4764 kilisux
4587 senfsug : 4767 kilisug
4590 : 4770
4593 saisut : 4773 rjtisut
4596 saisup : 4776 rjtisup
4599 saisun : 4779 rjtisun
4602 saisul : 4782 rjtisul
4605 saisum : 4785 rjtisum
4608 saisub : 4788 rjtisub
4611 saisuk : 4791 rjtisuk
4614 saisux : 4794 rjtisux
4617 saisug : 4797 rjtisug
4620 : 4800
4623 milisut : 4803 endisut
4626 milisup : 4806 endisup
4629 milisun : 4809 endisun
4632 milisul : 4812 endisul
4635 milisum : 4815 endisum
4638 milisub : 4818 endisub
4641 milisuk : 4821 endisuk
4644 milisux : 4824 endisux
4647 milisug : 4827 endisug
4650 :
4653 bilisut :
4656 bilisup :
4659 bilisun :
4662 bilisul :
4665 bilisum :
4668 bilisub :
4671 bilisuk :
4674 bilisux :
4677 bilisug :

trains_up.gif wvldbod


6) tapo (unit number) 1\4830 ~ 5007?
4830 : 4920
4833 tapot : 4923 minpot
4836 tapop : 4926 minpop
4839 tapon : 4929 minpon
4842 tapol : 4932 minpol
4845 tapom : 4935 minpom
4848 tapob : 4938 minpob
4851 tapok : 4941 minpok
4854 tapox : 4944 minpox
4857 tapog : 4947 minpog
4860 : 4950
4863 mopot : 4953 aupot
4866 mopop : 4956 aupop
4869 mopon : 4959 aupon
4872 mopol : 4962 aupol
4875 mopom : 4965 aupom
4878 mopob : 4968 aupob
4881 mopok : 4971 aupok
4884 mopox : 4974 aupox
4887 mopog : 4977 aupog
4890 : 4980
4893 sekpot : 4983 deipot
4896 sekpop : 4986 deipop
4899 sekpon : 4989 deipon
4902 sekpol : 4992 deipol
4905 sekpom : 4995 deipom
4908 sekpob : 4998 deipob
4911 sekpok : 5001 deipok
4914 sekpox : 5004 deipox
4917 sekpog : 5007 deipog

svnpo (unit number) 1\5010 ~ 5217
5010 : 5130
5013 svnpot : 5133 svzpot
5016 svnpop : 5136 svzpop
5019 svnpon : 5139 svzpon
5022 svnpol : 5142 svzpol
5025 svnpom : 5145 svzpom
5028 svnpob : 5148 svzpob
5031 svnpok : 5151 svzpok
5034 svnpox : 5154 svzpox
5037 svnpog : 5157 svzpog
5040 : 5160
5043 monpot : 5163 prjpot
5046 monpop : 5166 prjpop
5049 monpon : 5169 prjpon
5052 monpol : 5172 prjpol
5055 monpom : 5175 prjpom
5058 monpob : 5178 prjpob
5061 monpok : 5181 prjpok
5064 monpox : 5184 prjpox
5067 monpog : 5187 prjpog
5070 : 5190
5073 tyupot : 5193 setpot
5076 tyupop : 5196 setpop
5079 tyupon : 5199 setpon
5082 tyupol : 5202 setpol
5085 tyupom : 5205 setpom
5088 tyupob : 5208 setpob
5091 tyupok : 5211 setpok
5094 tyupox : 5214 setpox
5097 tyupog : 5217 setpog
5100 : (svn : Sunday   po : four)
5103 wenpot : (mon : Monday)
5106 wenpop : (tyu : Tuesday)
5109 wenpon : (wen : Wednesday)
5112 wenpol : (svz : Thursday)
5115 wenpom : (prj : Friday)
5118 wenpob : (set : Saturday)
5121 wenpok :
5124 wenpox :
5127 wenpog :

zenpo (unit number) 1\5220 ~ 5577
5220 : 5400
5223 zenpot : 5403 zulpot
5226 zenpop : 5406 zulpop
5229 zenpon : 5409 zulpon
5232 zenpol : 5412 zulpol
5235 zenpom : 5415 zulpom
5238 zenpob : 5418 zulpob
5241 zenpok : 5421 zulpok
5244 zenpox : 5424 zulpox
5247 zenpog : 5427 zulpog
5250 : 5430
5253 pebpot : 5433 ocvpot
5256 pebpop : 5436 ocvpop
5259 pebpon : 5439 ocvpon
5262 pebpol : 5442 ocvpol
5265 pebpom : 5445 ocvpom
5268 pebpob : 5448 ocvpob
5271 pebpok : 5451 ocvpok
5274 pebpox : 5454 ocvpox
5277 pebpog : 5457 ocvpog
5280 : 5460
5283 mafpot : 5463 seppot
5286 mafpop : 5466 seppop
5289 mafpon : 5469 seppon
5292 mafpol : 5472 seppol
5295 mafpom : 5475 seppom
5298 mafpob : 5478 seppob
5301 mafpok : 5481 seppok
5304 mafpox : 5484 seppox
5307 mafpog : 5487 seppog
5310 : 5490
5313 eppot : 5493 okpot
5316 eppop : 5496 okpop
5319 eppon : 5499 okpon
5322 eppol : 5502 okpol
5325 eppom : 5505 okpom
5328 eppob : 5508 okpob
5331 eppok : 5511 okpok
5334 eppox : 5514 okpox
5337 eppog : 5517 okpog
5340 : 5520
5343 meipot : 5523 nobpot
5346 meipop : 5526 nobpop
5349 meipon : 5529 nobpon
5352 meipol : 5532 nobpol
5355 meipom : 5535 nobpom
5358 meipob : 5538 nobpob
5361 meipok : 5541 nobpok
5364 meipox : 5544 nobpox
5367 meipog : 5547 nobpog
5370 : 5550
5373 zunpot : 5553 dispot
5376 zunpop : 5556 dispop
5379 zunpon : 5559 dispon
5382 zunpol : 5562 dispol
5385 zunpom : 5565 dispom
5388 zunpob : 5568 dispob
5391 zunpok : 5571 dispok
5394 zunpox : 5574 dispox
5397 zunpog : 5577 dispog

sppo (unit number) 1\5580 ~ 5697
5580 : 5640
5583 sppot : 5643 vtmpot
5586 sppop : 5646 vtmpop
5589 sppon : 5649 vtmpon
5592 sppol : 5652 vtmpol
5595 sppom : 5655 vtmpom
5598 sppob : 5658 vtmpob
5601 sppok : 5661 vtmpok
5604 sppox : 5664 vtmpox
5607 sppog : 5667 vtmpog
5610 : 5670
5613 svmpot : 5673 winpot
5616 svmpop : 5676 winpop
5619 svmpon : 5679 winpon
5622 svmpol : 5682 winpol
5625 svmpom : 5685 winpom
5628 svmpob : 5688 winpob
5631 svmpok : 5691 winpok
5634 svmpox : 5694 winpox
5637 svmpog : 5697 winpog

ivpo (unit number) 1\5700 ~ 6027
5700 : 5880
5703 ivpot : 5883 tilipot
5706 ivpop : 5886 tilipop
5709 ivpon : 5889 tilipon
5712 ivpol : 5892 tilipol
5715 ivpom : 5895 tilipom
5718 ivpob : 5898 tilipob
5721 ivpok : 5901 tilipok
5724 ivpox : 5904 tilipox
5727 ivpog : 5907 tilipog
5730 : 5910
5733 depot : 5913 kulipot
5736 depop : 5916 kulipop
5739 depon : 5919 kulipon
5742 depol : 5922 kulipol
5745 depom : 5925 kulipom
5748 depob : 5928 kulipob
5751 depok : 5931 kulipok
5754 depox : 5934 kulipox
5757 depog : 5937 kulipog
5760 : 5940
5763 senfpot : 5943 kilipot
5766 senfpop : 5946 kilipop
5769 senfpon : 5949 kilipon
5772 senfpol : 5952 kilipol
5775 senfpom : 5955 kilipom
5778 senfpob : 5958 kilipob
5781 senfpok : 5961 kilipok
5784 senfpox : 5964 kilipox
5787 senfpog : 5967 kilipog
5790 : 5970
5793 saipot : 5973 rjtipot
5796 saipop : 5976 rjtipop
5799 saipon : 5979 rjtipon
5802 saipol : 5982 rjtipol
5805 saipom : 5985 rjtipom
5808 saipob : 5988 rjtipob
5811 saipok : 5991 rjtipok
5814 saipox : 5994 rjtipox
5817 saipog : 5997 rjtipog
5820 : 6000
5823 milipot : 6003 endipot
5826 milipop : 6006 endipop
5829 milipon : 6009 endipon
5832 milipol : 6012 endipol
5835 milipom : 6015 endipom
5838 milipob : 6018 endipob
5841 milipok : 6021 endipok
5844 milipox : 6024 endipox
5847 milipog : 6027 endipog
5850 :
5853 bilipot :
5856 bilipop :
5859 bilipon :
5862 bilipol :
5865 bilipom :
5868 bilipob :
5871 bilipok :
5874 bilipox :
5877 bilipog :

trains_up.gif wvldbod

7) tapa (unit number) 1\6030 ~ 6207
6030 : 6120
6033 tapat : 6123 minpat
6036 tapap : 6126 minpap
6039 tapan : 6129 minpan
6042 tapal : 6132 minpal
6045 tapam : 6135 minpam
6048 tapab : 6138 minpab
6051 tapak : 6141 minpak
6054 tapax : 6144 minpax
6057 tapag : 6147 minpag
6060 : 6150
6063 mopat : 6153 aupat
6066 mopap : 6156 aupap
6069 mopan : 6159 aupan
6072 mopal : 6162 aupal
6075 mopam : 6165 aupam
6078 mopab : 6168 aupab
6081 mopak : 6171 aupak
6084 mopax : 6174 aupax
6087 mopag : 6177 aupag
6090 : 6180
6093 sekpat : 6183 deipat
6096 sekpap : 6186 deipap
6099 sekpan : 6189 deipan
6102 sekpal : 6192 deipal
6105 sekpam : 6195 deipam
6108 sekpab : 6198 deipab
6111 sekpak : 6201 deipak
6114 sekpax : 6204 deipax
6117 sekpag : 6207 deipag

svnpa (unit number) 1\6210 ~ 6417
6210 : 6330
6213 svnpat : 6333 svzpat
6216 svnpap : 6336 svzpap
6219 svnpan : 6339 svzpan
6222 svnpal : 6342 svzpal
6225 svnpam : 6345 svzpam
6228 svnpab : 6348 svzpab
6231 svnpak : 6351 svzpak
6234 svnpax : 6354 svzpax
6237 svnpag : 6357 svzpag
6240 : 6360
6243 monpat : 6363 prjpat
6246 monpap : 6366 prjpap
6249 monpan : 6369 prjpan
6252 monpal : 6372 prjpal
6255 monpam : 6375 prjpam
6258 monpab : 6378 prjpab
6261 monpak : 6381 prjpak
6264 monpax : 6384 prjpax
6267 monpag : 6387 prjpag
6270 : 6390
6273 tyupat : 6393 setpat
6276 tyupap : 6396 setpap
6279 tyupan : 6399 setpan
6282 tyupal : 6402 setpal
6285 tyupam : 6405 setpam
6288 tyupab : 6408 setpab
6291 tyupak : 6411 setpak
6294 tyupax : 6414 setpax
6297 tyupag : 6417 setpag
6300 :
6303 wenpat :
6306 wenpap :
6309 wenpan :
6312 wenpal :
6315 wenpam :
6318 wenpab :
6321 wenpak :
6324 wenpax :
6327 wenpag :

zenpa (unit number) 1\6420 ~ 6777
6420 : 6600
6423 zenpat : 6603 zulpat
6426 zenpap : 6606 zulpap
6429 zenpan : 6609 zulpan
6432 zenpal : 6612 zulpal
6435 zenpam : 6615 zulpam
6438 zenpab : 6618 zulpab
6441 zenpak : 6621 zulpak
6444 zenpax : 6624 zulpax
6447 zenpag : 6627 zulpag
6450 : 6630
6453 pebpat : 6633 ocvpat
6456 pebpap : 6636 ocvpap
6459 pebpan : 6639 ocvpan
6462 pebpal : 6642 ocvpal
6465 pebpam : 6645 ocvpam
6468 pebpab : 6648 ocvpab
6471 pebpak : 6651 ocvpak
6474 pebpax : 6654 ocvpax
6477 pebpag : 6657 ocvpag
6480 : 6660
6483 mafpat : 6663 seppat
6486 mafpap : 6666 seppap
6489 mafpan : 6669 seppan
6492 mafpal : 6672 seppal
6495 mafpam : 6675 seppam
6498 mafpab : 6678 seppab
6501 mafpak : 6681 seppak
6504 mafpax : 6684 seppax
6507 mafpag : 6687 seppag
6510 : 6690
6513 eppat : 6693 okpat
6516 eppap : 6696 okpap
6519 eppan : 6699 okpan
6522 eppal : 6702 okpal
6525 eppam : 6705 okpam
6528 eppab : 6708 okpab
6531 eppak : 6711 okpak
6534 eppax : 6714 okpax
6537 eppag : 6717 okpag
6540 : 6720
6543 meipat : 6723 nobpat
6546 meipap : 6726 nobpap
6549 meipan : 6729 nobpan
6552 meipal : 6732 nobpal
6555 meipam : 6735 nobpam
6558 meipab : 6738 nobpab
6561 meipak : 6741 nobpak
6564 meipax : 6744 nobpax
6567 meipag : 6747 nobpag
6570 : 6750
6573 zunpat : 6753 dispat
6576 zunpap : 6756 dispap
6579 zunpan : 6759 dispan
6582 zunpal : 6762 dispal
6585 zunpam : 6765 dispam
6588 zunpab : 6768 dispab
6591 zunpak : 6771 dispak
6594 zunpax : 6774 dispax
6597 zunpag : 6777 dispag

sppa (unit number) 1\6780 ~ 6897
6780 : 6840
6783 sppat : 6843 vtmpat
6786 sppap : 6846 vtmpap
6789 sppan : 6849 vtmpan
6792 sppal : 6852 vtmpal
6795 sppam : 6855 vtmpam
6798 sppab : 6858 vtmpab
6801 sppak : 6861 vtmpak
6804 sppax : 6864 vtmpax
6807 sppag : 6867 vtmpag
6810 : 6870
6813 svmpat : 6873 winpat
6816 svmpap : 6876 winpap
6819 svmpan : 6879 winpan
6822 svmpal : 6882 winpal
6825 svmpam : 6885 winpam
6828 svmpab : 6888 winpab
6831 svmpak : 6891 winpak
6834 svmpax : 6894 winpax
6837 svmpag : 6897 winpag

ivpa (unit number) 1\6900 ~ 7227
6900 : 7080
6903 ivpat : 7083 tilipat
6906 ivpap : 7086 tilipap
6909 ivpan : 7089 tilipan
6912 ivpal : 7092 tilipal
6915 ivpam : 7095 tilipam
6918 ivpab : 7098 tilipab
6921 ivpak : 7101 tilipak
6924 ivpax : 7104 tilipax
6927 ivpag : 7107 tilipag
6930 : 7110
6933 depat : 7113 kulipat
6936 depap : 7116 kulipap
6939 depan : 7119 kulipan
6942 depal : 7122 kulipal
6945 depam : 7125 kulipam
6948 depab : 7128 kulipab
6951 depak : 7131 kulipak
6954 depax : 7134 kulipax
6957 depag : 7137 kulipag
6960 : 7140
6963 senfpat : 7143 kilipat
6966 senfpap : 7146 kilipap
6969 senfpan : 7149 kilipan
6972 senfpal : 7152 kilipal
6975 senfpam : 7155 kilipam
6978 senfpab : 7158 kilipab
6981 senfpak : 7161 kilipak
6984 senfpax : 7164 kilipax
6987 senfpag : 7167 kilipag
6990 : 7170
6993 saipat : 7173 rjtipat
6996 saipap : 7176 rjtipap
6999 saipan : 1779 rjtipan
7002 saipal : 7182 rjtipal
7005 saipam : 7185 rjtipam
7008 saipab : 7188 rjtipab
7011 saipak : 7191 rjtipak
7014 saipax : 7194 rjtipax
7017 saipag : 7197 rjtipag
7020 : 7200
7023 milipat : 7203 endipat
7026 milipap : 7206 endipap
7029 milipan : 7209 endipan
7032 milipal : 7212 endipal
7035 milipam : 7215 endipam
7038 milipab : 7218 endipab
7041 milipak : 7221 endipak
7044 milipax : 7224 endipax
7047 milipag : 7227 endipag
7050 :
7053 bilipat :
7056 bilipap :
7059 bilipan :
7062 bilipal :
7065 bilipam :
7068 bilipab :
7071 bilipak :
7074 bilipax :
7077 bilipag :

trains_up.gif wvldbod

8) tasi (unit number) 1\7230 ~ 7407
7230 : 7320
7233 tasit : 7323 minsit
7236 tasip : 7326 minsip
7239 tasin : 7329 minsin
7242 tasil : 7332 minsil
7245 tasim : 7335 minsim
7248 tasib : 7338 minsib
7251 tasik : 7341 minsik
7254 tasix : 7344 minsix
7257 tasig : 7347 minsig
7260 : 7350
7263 mosit : 7353 ausit
7266 mosip : 7356 ausip
7269 mosin : 7359 ausin
7272 mosil : 7362 ausil
7275 mosim : 7365 ausim
7278 mosib : 7368 ausib
7281 mosik : 7371 ausik
7284 mosix : 7374 ausix
7287 mosig : 7377 ausig
7290 : 7380
7293 seksit : 7383 deisit
7296 seksip : 7386 deisip
7299 seksin : 7389 deisin
7302 seksil : 7392 deisil
7305 seksim : 7395 deisim
7308 seksib : 7398 deisib
7311 seksik : 7401 deisik
7314 seksix : 7404 deisix
7317 seksig : 7407 deisig

svnsi (unit number) 1\7410 ~ 7617
7410 : 7530
7413 svnsit : 7533 svzsit
7416 svnsip : 7536 svzsip
7419 svnsin : 7539 svzsin
7422 svnsil : 7542 svzsil
7425 svnsim : 7545 svzsim
7428 svnsib : 7548 svzsib
7431 svnsik : 7551 svzsik
7434 svnsix : 7554 svzsix
7437 svnsig : 7557 svzsig
7440 : 7560
7443 monsit : 7563 prjsit
7446 monsip : 7566 prjsip
7449 monsin : 7569 prjsin
7452 monsil : 7572 prjsil
7455 monsim : 7575 prjsim
7458 monsib : 7578 prjsib
7461 monsik : 7581 prjsik
7464 monsix : 7584 prjsix
7467 monsig : 7587 prjsig
7470 : 7590
7473 tyusit : 7593 setsit
7476 tyusip : 7596 setsip
7479 tyusin : 7599 setsin
7482 tyusil : 7602 setsil
7485 tyusim : 7605 setsim
7488 tyusib : 7608 setsib
7491 tyusik : 7611 setsik
7494 tyusix : 7614 setsix
7497 tyusig : 7617 setsig
7500 :
7503 wensit :
7506 wensip :
7509 wensin :
7512 wensil :
7515 wensim :
7518 wensib :
7521 wensik :
7524 wensix :
7527 wensig :

zensi (unit number) 1\7620 ~ 7977
7620 : 7800
7623 zensit : 7803 zulsit
7626 zensip : 7806 zulsip
7629 zensin : 7809 zulsin
7632 zensil : 7812 zulsil
7635 zensim : 7815 zulsim
7638 zensib : 7818 zulsib
7641 zensik : 7821 zulsik
7644 zensix : 7824 zulsix
7647 zensig : 7827 zulsig
7650 : 7830
7653 pebsit : 7833 ocvsit
7656 pebsip : 7836 ocvsip
7659 pebsin : 7839 ocvsin
7662 pebsil : 7842 ocvsil
7665 pebsim : 7845 ocvsim
7668 pebsib : 7848 ocvsib
7671 pebsik : 7851 ocvsik
7674 pebsix : 7854 ocvsix
7677 pebsig : 7857 ocvsig
7680 : 7860
7683 mafsit : 7863 sepsit
7686 mafsip : 7866 sepsip
7689 mafsin : 7869 sepsin
7692 mafsil : 7872 sepsil
7695 mafsim : 7875 sepsim
7698 mafsib : 7878 sepsib
7701 mafsik : 7881 sepsik
7704 mafsix : 7884 sepsix
7707 mafsig : 7887 sepsig
7710 : 7890
7713 epsit : 7893 oksit
7716 epsip : 7896 oksip
7719 epsin : 7899 oksin
7722 epsil : 7902 oksil
7725 epsim : 7905 oksim
7728 epsib : 7908 oksib
7731 epsik : 7911 oksik
7734 epsix : 7914 oksix
7737 epsig : 7917 oksig
7740 : 7920
7743 meisit : 7923 nobsit
7746 meisip : 7926 nobsip
7749 meisin : 7929 nobsin
7752 meisil : 7932 nobsil
7755 meisim : 7935 nobsim
7758 meisib : 7938 nobsib
7761 meisik : 7941 nobsik
7764 meisix : 7944 nobsix
7767 meisig : 7947 nobsig
7770 : 7950
7773 zunsit : 7953 dissit
7776 zunsip : 7956 dissip
7779 zunsin : 7959 dissin
7782 zunsil : 7962 dissil
7785 zunsim : 7965 dissim
7788 zunsib : 7968 dissib
7791 zunsik : 7971 dissik
7794 zunsix : 7974 dissix
7797 zunsig : 7977 dissig

spsi (unit number) 1\7980 ~ 8097
7980 : 8040
7983 spsit : 8043 vtmsit
7986 spsip : 8046 vtmsip
7989 spsin : 8049 vtmsin
7992 spsil : 8052 vtmsil
7995 spsim : 8055 vtmsim
7998 spsib : 8058 vtmsib
8001 spsik : 8061 vtmsik
8004 spsix : 8064 vtmsix
8007 spsig : 8067 vtmsig
8010 : 8070
8013 svmsit : 8073 winsit
8016 svmsip : 8076 winsip
8019 svmsin : 8079 winsin
8022 svmsil : 8082 winsil
8025 svmsim : 8085 winsim
8028 svmsib : 8088 winsib
8031 svmsik : 8091 winsik
8034 svmsix : 8094 winsix
8037 svmsig : 8097 winsig

ivsi (unit number) 1\810 ~ 8427
8100 : 8280
8103 ivsit : 8283 tilisit
8106 ivsip : 8286 tilisip
8109 ivsin : 8289 tilisin
8112 ivsil : 8292 tilisil
8115 ivsim : 8295 tilisim
8118 ivsib : 8298 tilisib
8121 ivsik : 8301 tilisik
8124 ivsix : 8304 tilisix
8127 ivsig : 8307 tilisig
8130 : 8310
8133 desit : 8313 kulisit
8136 desip : 8316 kulisip
8139 desin : 8319 kulisin
8142 desil : 8322 kulisil
8145 desim : 8325 kulisim
8148 desib : 8328 kulisib
8151 desik : 8331 kulisik
8154 desix : 8334 kulisix
8157 desig : 8337 kulisig
8160 : 8340
8163 senfsit : 8343 kilisit
8166 senfsip : 8346 kilisip
8169 senfsin : 8349 kilisin
8172 senfsil : 8352 kilisil
8175 senfsim : 8355 kilisim
8178 senfsib : 8358 kilisib
8181 senfsik : 8361 kilisik
8184 senfsix : 8364 kilisix
8187 senfsig : 8367 kilisig
8190 : 8370
8193 saisit : 8373 rjtisit
8196 saisip : 8376 rjtisip
8199 saisin : 8379 rjtisin
8202 saisil : 8382 rjtisil
8205 saisim : 8385 rjtisim
8208 saisib : 8388 rjtisib
8211 saisik : 8391 rjtisik
8214 saisix : 8394 rjtisix
8217 saisig : 8397 rjtisig
8220 : 8400
8223 milisit : 8403 endisit
8226 milisip : 8406 endisip
8229 milisin : 8409 endisin
8232 milisil : 8412 endisil
8235 milisim : 8415 endisim
8238 milisib : 8418 endisib
8241 milisik : 8421 endisik
8244 milisix : 8424 endisix
8247 milisig : 8427 endisig
8250 :
8253 bilisit :
8256 bilisip :
8259 bilisin :
8262 bilisil :
8265 bilisim :
8268 bilisib :
8271 bilisik :
8274 bilisix :
8277 bilisig :

trains_up.gif wvldbod


9) tase (unit number) 1\8430 ~ 8607
8430 : 8520
8433 taset : 8523 minset
8436 tasep : 8526 minsep
8439 tasen : 8529 minsen
8442 tasel : 8532 minsel
8445 tasem : 8535 minsem
8448 taseb : 8538 minseb
8451 tasek : 8541 minsek
8454 tasex : 8544 minsex
8457 taseg : 8547 minseg
8460 : 8550
8463 moset : 8553 auset
8466 mosep : 8556 ausep
8469 mosen : 8559 ausen
8472 mosel : 8562 ausel
8475 mosem : 8565 ausem
8478 moseb : 8568 auseb
8481 mosek : 8571 ausek
8484 mosex : 8574 ausex
8487 moseg : 8577 auseg
8490 : 8580
8493 sekset : 8583 deiset
8496 seksep : 8586 deisep
8499 seksen : 8589 deisen
8502 seksel : 8592 deisel
8505 seksem : 8595 deisem
8508 sekseb : 8598 deiseb
8511 seksek : 8601 deisek
8514 seksex : 8604 deisex
8517 sekseg : 8607 deiseg

svnse (unit number) 1\8610 ~ 8817?
8610 : 8730
8613 svnset : 8733 svzset
8616 svnsep : 8736 svzsep
8619 svnsen : 8739 svzsen
8622 svnsel : 8742 svzsel
8625 svnsem : 8745 svzsem
8628 svnseb : 8748 svzseb
8631 svnsek : 8751 svzsek
8634 svnsex : 8754 svzsex
8637 svnseg : 8757 svzseg
8640 : 8760
8643 monset : 8763 prjset
8646 monsep : 8766 prjsep
8649 monsen : 8769 prjsen
8652 monsel : 8772 prjsel
8655 monsem : 8775 prjsem
8658 monseb : 8778 prjseb
8661 monsek : 8781 prjsek
8664 monsex : 8784 prjsex
8667 monseg : 8787 prjseg
8670 : 8790
8673 tyuset : 8793 setset
8676 tyusep : 8796 setsep
8679 tyusen : 8799 setsen
8682 tyusel : 8802 setsel
8685 tyusem : 8805 setsem
8688 tyuseb : 8808 setseb
8691 tyusek : 8811 setsek
8694 tyusex : 8814 setsex
8697 tyuseg : 8817 setseg
8700 :
8703 wenset :
8706 wensep :
8709 wensen :
8712 wensel :
8715 wensem :
8718 wenseb :
8721 wensek :
8724 wensex :
8727 wenseg :

zense (unit number) 1\8820 ~ 9177
8820 : 9000
8823 zenset : 9003 zulset
8826 zensep : 9006 zulsep
8829 zensen : 9009 zulsen
8832 zensel : 9012 zulsel
8835 zensem : 9015 zulsem
8838 zenseb : 9018 zulseb
8841 zensek : 9021 zulsek
8844 zensex : 9024 zulsex
8847 zenseg : 9027 zulseg
8850 : 9030
8853 pebset : 9033 ocvset
8856 pebsep : 9036 ocvsep
8859 pebsen : 9039 ocvsen
8862 pebsel : 9042 ocvsel
8865 pebsem : 9045 ocvsem
8868 pebseb : 9048 ocvseb
8871 pebsek : 9051 ocvsek
8874 pebsex : 9054 ocvsex
8877 pebseg : 9057 ocvseg
8880 : 9060
8883 mafset : 9063 sepset
8886 mafsep : 9066 sepsep
8889 mafsen : 9069 sepsen
8892 mafsel : 9072 sepsel
8895 mafsem : 9075 sepsem
8898 mafseb : 9078 sepseb
8901 mafsek : 9081 sepsek
8904 mafsex : 9084 sepsex
8907 mafseg : 9087 sepseg
8910 : 9090
8913 epset : 9093 okset
8916 epsep : 9096 oksep
8919 epsen : 9099 oksen
8922 epsel : 9102 oksel
8925 epsem : 9105 oksem
8928 epseb : 9108 okseb
8931 epsek : 9111 oksek
8934 epsex : 9114 oksex
8937 epseg : 9117 okseg
8940 : 9120
8943 meiset : 9123 nobset
8946 meisep : 9126 nobsep
8949 meisen : 9129 nobsen
8952 meisel : 9132 nobsel
8955 meisem : 9135 nobsem
8958 meiseb : 9138 nobseb
8961 meisek : 9141 nobsek
8964 meisex : 9144 nobsex
8967 meiseg : 9147 nobseg
8970 : 9150
8973 zunset : 9153 disset
8976 zunsep : 9156 dissep
8979 zunsen : 9159 dissen
8982 zunsel : 9162 dissel
8985 zunsem : 9165 dissem
8988 zunseb : 9168 disseb
8991 zunsek : 9171 dissek
8994 zunsex : 9174 dissex
8997 zunseg : 9177 disseg

spse (unit number) 1\9180 ~ 9297
9180 : 9240
9183 spset : 9243 vtmset
9186 spsep : 9246 vtmsep
9189 spsen : 9249 vtmsen
9192 spsel : 9252 vtmsel
9195 spsem : 9255 vtmsem
9198 spseb : 9258 vtmseb
9201 spsek : 9261 vtmsek
9204 spsex : 9264 vtmsex
9207 spseg : 9267 vtmseg
9210 : 9270
9213 svmset : 9273 winset
9216 svmsep : 9276 winsep
9219 svmsen : 9279 winsen
9222 svmsel : 9282 winsel
9225 svmsem : 9285 winsem
9228 svmseb : 9288 winseb
9231 svmsek : 9291 winsek
9234 svmsex : 9294 winsex
9237 svmseg : 9297 winseg

ivse (unit number) 1\9300 ~ 9627
9300 : 9480
9303 ivset : 9483 tiliset
9306 ivsep : 9486 tilisep
9309 ivsen : 9489 tilisen
9312 ivsel : 9492 tilisel
9315 ivsem : 9495 tilisem
9318 ivseb : 9498 tiliseb
9321 ivsek : 9501 tilisek
9324 ivsex : 9504 tilisex
9327 ivseg : 9507 tiliseg
9330 : 9510
9333 deset : 9513 kuliset
9336 desep : 9516 kulisep
9339 desen : 9519 kulisen
9342 desel : 9522 kulisel
9345 desem : 9525 kulisem
9348 deseb : 9528 kuliseb
9351 desek : 9531 kulisek
9354 desex : 9534 kulisex
9357 deseg : 9537 kuliseg
9360 : 9540
9363 senfset : 9543 kiliset
9366 senfsep : 9546 kilisep
9369 senfsen : 9549 kilisen
9372 senfsel : 9552 kilisel
9375 senfsem : 9555 kilisem
9378 senfseb : 9558 kiliseb
9381 senfsek : 9561 kilisek
9384 senfsex : 9564 kilisex
9387 senfseg : 9567 kiliseg
9390 : 9570
9393 saiset : 9573 rjtiset
9396 saisep : 9576 rjtisep
9399 saisen : 9579 rjtisen
9402 saisel : 9582 rjtisel
9405 saisem : 9585 rjtisem
9408 saiseb : 9588 rjtiseb
9411 saisek : 9591 rjtisek
9414 saisex : 9594 rjtisex
9417 saiseg : 9597 rjtiseg
9420 : 9600
9423 miliset : 9603 endiset
9426 milisep : 9606 endisep
9429 milisen : 9609 endisen
9432 milisel : 9612 endisel
9435 milisem : 9615 endisem
9438 miliseb : 9618 endiseb
9441 milisek : 9621 endisek
9444 milisex : 9624 endisex
9447 miliseg : 9627 endiseg
9450 :
9453 biliset :
9456 bilisep :
9459 bilisen :
9462 bilisel :
9465 bilisem :
9468 biliseb :
9471 bilisek :
9474 bilisex :
9477 biliseg :

trains_up.gif wvldbod


10) tahe (unit number) 1\9630 ~ 9807
9630 : 9720
9633 tahet : 9723 minhet
9636 tahep : 9726 minhep
9639 tahen : 9729 minhen
9642 tahel : 9732 minhel
9645 tahem : 9735 minhem
9648 taheb : 9738 minheb
9651 tahek : 9741 minhek
9654 tahex : 9744 minhex
9657 taheg : 9747 minheg
9660 : 9750
9663 mohet : 9753 auhet
9666 mohep : 9756 auhep
9669 mohen : 9759 auhen
9672 mohel : 9762 auhel
9675 mohem : 9765 auhem
9678 moheb : 9768 auheb
9681 mohek : 9771 auhek
9684 mohex : 9774 auhex
9687 moheg : 9777 auheg
9690 : 9780
9693 sekhet : 9783 deihet
9696 sekhep : 9786 deihep
9699 sekhen : 9789 deihen
9702 sekhel : 9792 deihel
9705 sekhem : 9795 deihem
9708 sekheb : 9798 deiheb
9711 sekhek : 9801 deihek
9714 sekhex : 9804 deihex
9717 sekheg : 9807 deiheg

svnhe (unit number) 1\9810 ~ 10017
9810 : 9930
9813 svnhet : 9933 svzhet
9816 svnhep : 9936 svzhep
9819 svnhen : 9939 svzhen
9822 svnhel : 9942 svzhel
9825 svnhem : 9945 svzhem
9828 svnheb : 9948 svzheb
9831 svnhek : 9951 svzhek
9834 svnhex : 9954 svzhex
9837 svnheg : 9957 svzheg
9840 : 9960
9843 monhet : 9963 prjhet
9846 monhep : 9966 prjhep
9849 monhen : 9969 prjhen
9852 monhel : 9972 prjhel
9855 monhem : 9975 prjhem
9858 monheb : 9978 prjheb
9861 monhek : 9981 prjhek
9864 monhex : 9984 prjhex
9867 monheg : 9987 prjheg
9870 : 9990
9873 tyuhet : 9993 sethet
9876 tyuhep : 9996 sethep
9879 tyuhen : 9999 sethen
9882 tyuhel : 10002 sethel
9885 tyuhem : 10005 sethem
9888 tyuheb : 10008 setheb
9891 tyuhek : 10011 sethek
9894 tyuhex : 10014 sethex
9897 tyuheg : 10017 setheg
9900 :
9903 wenhet :
9906 wenhep :
9909 wenhen :
9912 wenhel :
9915 wenhem :
9918 wenheb :
9921 wenhek :
9924 wenhex :
9927 wenheg :

zenhe (unit number) 1\10020 ~ 10377
10020 : 10200
10023 zenhet : 10203 zulhet
10026 zenhep : 10206 zulhep
10029 zenhen : 10209 zulhen
10032 zenhel : 10212 zulhel
10035 zenhem : 10215 zulhem
10038 zenheb : 10218 zulheb
10041 zenhek : 10221 zulhek
10044 zenhex : 10224 zulhex
10047 zenheg : 10227 zulheg
10050 : 10230
10053 pebhet : 10233 ocvhet
10056 pebhep : 10236 ocvhep
10059 pebhen : 10239 ocvhen
10062 pebhel : 10242 ocvhel
10065 pebhem : 10245 ocvhem
10068 pebheb : 10248 ocvheb
10071 pebhek : 10251 ocvhek
10074 pebhex : 10254 ocvhex
10077 pebheg : 10257 ocvheg
10080 : 10260
10083 mafhet : 10263 sephet
10086 mafhep : 10266 sephep
10089 mafhen : 10269 sephen
10092 mafhel : 10272 sephel
10095 mafhem : 10275 sephem
10098 mafheb : 10278 sepheb
10101 mafhek : 10281 sephek
10104 mafhex : 10284 sephex
10107 mafheg : 10287 sepheg
10110 : 10290
10113 ephet : 10293 okhet
10116 ephep : 10296 okhep
10119 ephen : 10299 okhen
10122 ephel : 10302 okhel
10125 ephem : 10305 okhem
10128 epheb : 10308 okheb
10131 ephek : 10311 okhek
10134 ephex : 10314 okhex
10137 epheg : 10317 okheg
10140 : 10320
10143 meihet : 10323 nobhet
10146 meihep : 10326 nobhep
10149 meihen : 10329 nobhen
10152 meihel : 10332 nobhel
10155 meihem : 10335 nobhem
10158 meiheb : 10338 nobheb
10161 meihek : 10341 nobhek
10164 meihex : 10344 nobhex
10167 meiheg : 10347 nobheg
10170 : 10350
10173 zunhet : 10353 dishet
10176 zunhep : 10356 dishep
10179 zunhen : 10359 dishen
10182 zunhel : 10362 dishel
10185 zunhem : 10365 dishem
10188 zunheb : 10368 disheb
10191 zunhek : 10371 dishek
10194 zunhex : 10374 dishex
10197 zunheg : 10377 disheg

sphe (unit number) 1\10380 ~ 10497
10380 : 10440
10383 sphet : 10443 vtmhet
10386 sphep : 10446 vtmhep
10389 sphen : 10449 vtmhen
10392 sphel : 10452 vtmhel
10395 sphem : 10455 vtmhem
10398 spheb : 10458 vtmheb
10401 sphek : 10461 vtmhek
10404 sphex : 10464 vtmhex
10407 spheg : 10467 vtmheg
10410 : 10470
10413 svmhet : 10473 winhet
10416 svmhep : 10476 winhep
10419 svmhen : 10479 winhen
10422 svmhel : 10482 winhel
10425 svmhem : 10485 winhem
10428 svmheb : 10488 winheb
10431 svmhek : 10491 winhek
10434 svmhex : 10494 winhex
10437 svmheg : 10497 winheg

ivhe (unit number) 1\10500 ~ 10827
10500 : 10680
10503 ivhet : 10683 tilihet
10506 ivhep : 10686 tilihep
10509 ivhen : 10689 tilihen
10512 ivhel : 10692 tilihel
10515 ivhem : 10695 tilihem
10518 ivheb : 10698 tiliheb
10521 ivhek : 10701 tilihek
10524 ivhex : 10704 tilihex
10527 ivheg : 10707 tiliheg
10530 : 10710
10533 dehet : 10713 kulihet
10536 dehep : 10716 kulihep
10539 dehen : 10719 kulihen
10542 dehel : 10722 kulihel
10545 dehem : 10725 kulihem
10548 deheb : 10728 kuliheb
10551 dehek : 10731 kulihek
10554 dehex : 10734 kulihex
10557 deheg : 10737 kuliheg
10560 : 10740
10563 senfhet : 10743 kilihet
10566 senfhep : 10746 kilihep
10569 senfhen : 10749 kilihen
10572 senfhel : 10752 kilihel
10575 senfhem : 10755 kilihem
10578 senfheb : 10758 kiliheb
10581 senfhek : 10761 kilihek
10584 senfhex : 10764 kilihex
10587 senfheg : 10767 kiliheg
10590 : 10770
10593 saihet : 10773 rjtihet
10596 saihep : 10776 rjtihep
10599 saihen : 10779 rjtihen
10602 saihel : 10782 rjtihel
10605 saihem : 10785 rjtihem
10608 saiheb : 10788 rjtiheb
10611 saihek : 10791 rjtihek
10614 saihex : 10794 rjtihex
10617 saiheg : 10797 rjtiheg
10620 : 10800
10623 milihet : 10803 endihet
10626 milihep : 10806 endihep
10629 milihen : 10809 endihen
10632 milihel : 10812 endihel
10635 milihem : 10815 endihem
10638 miliheb : 10818 endiheb
10641 milihek : 10821 endihek
10644 milihex : 10824 endihex
10647 miliheg : 10827 endiheg
10650 :
10653 bilihet :
10656 bilihep :
10659 bilihen :
10662 bilihel :
10665 bilihem :
10668 biliheb :
10671 bilihek :
106474 bilihex :
10677 biliheg :

trains_up.gif wvldbod


11) tana (unit number) 1\10830 ~ 11007
10830 : 10920
10833 tanat : 10923 minnat
10836 tanap : 10926 minnap
10839 tanan : 10929 minnan
10842 tanal : 10932 minnal
10845 tanam : 10935 minnam
10848 tanab : 10938 minnab
10851 tanak : 10941 minnak
10854 tanax : 10944 minnax
10857 tanag : 10947 minnag
10860 : 10950
10863 monat : 10953 aunat
10866 monap : 10956 aunap
10869 monan : 10959 aunan
10872 monal : 10962 aunal
10875 monam : 10965 aunam
10878 monab : 10968 aunab
10881 monak : 10971 aunak
10884 monax : 10974 aunax
10887 monag : 10977 aunag
10890 : 10980
10893 seknat : 10983 deinat
10896 seknap : 10986 deinap
10899 seknan : 10989 deinan
10902 seknal : 10992 deinal
10905 seknam : 10995 deinam
10908 seknab : 10998 deinab
10911 seknak : 11001 deinak
10914 seknax : 11004 deinax
10917 seknag : 11007 deinag

svnna (unit number) 1\11010 ~ 11217
11010 : 11130
11013 svnnat : 11133 svznat
11016 svnnap : 11136 svznap
11019 svnnan : 11139 svznan
11022 svnnal : 11142 svznal
11025 svnnam : 11145 svznam
11028 svnnab : 11148 svznab
11031 svnnak : 11151 svznak
11034 svnnax : 11154 svznax
11037 svnnag : 11157 svznag
11040 : 11160
11043 monnat : 11163 prjnat
11046 monnap : 11166 prjnap
11049 monnan : 11169 prjnan
11052 monnal : 11172 prjnal
11055 monnam : 11175 prjnam
11058 monnab : 11178 prjnab
11061 monnak : 11181 prjnak
11064 monnax : 11184 prjnax
11067 monnag : 11187 prjnag
11070 : 11190
11073 tyunat : 11193 setnat
11076 tyunap : 11196 setnap
11079 tyunan : 11199 setnan
11082 tyunal : 11202 setnal
11085 tyunam : 11205 setnam
11088 tyunab : 11208 setnab
11091 tyunak : 11211 setnak
11094 tyunax : 11214 setnax
11097 tyunag : 11217 setnag
11100 :
11103 wennat :
11106 wennap :
11109 wennan :
11112 wennal :
11115 wennam :
11118 wennab :
11121 wennak :
11124 wennax :
11127 wennag :

zenna (unit number) 1\11220 ~ 11577
11220 : 11400
11223 zennat : 11403 zulnat
11226 zennap : 11406 zulnap
11229 zennan : 11409 zulnan
11232 zennal : 11412 zulnal
11235 zennam : 11415 zulnam
11238 zennab : 11418 zulnab
11241 zennak : 11421 zulnak
11244 zennax : 11424 zulnax
11247 zennag : 11427 zulnag
11250 : 11430
11253 pebnat : 11433 ocvnat
11256 pebnap : 11436 ocvnap
11259 pebnan : 11439 ocvnan
11262 pebnal : 11442 ocvnal
11265 pebnam : 11445 ocvnam
11268 pebnab : 11448 ocvnab
11271 pebnak : 11451 ocvnak
11274 pebnax : 11454 ocvnax
11277 pebnag : 11457 ocvnag
11280 : 11460
11283 mafnat : 11463 sepnat
11286 mafnap : 11466 sepnap
11289 mafnan : 11469 sepnan
11292 mafnal : 11472 sepnal
11295 mafnam : 11475 sepnam
11298 mafnab : 11478 sepnab
11301 mafnak : 11481 sepnak
11304 mafnax : 11484 sepnax
11307 mafnag : 11487 sepnag
11310 : 11490
11313 epnat : 11493 oknat
11316 epnap : 11496 oknap
11319 epnan : 11499 oknan
11322 epnal : 11502 oknal
11325 epnam : 11505 oknam
11328 epnab : 11508 oknab
11331 epnak : 11511 oknak
11334 epnax : 11514 oknax
11337 epnag : 11517 oknag
11340 : 11520
11343 meinat : 11523 nobnat
11346 meinap : 11526 nobnap
11349 meinan : 11529 nobnan
11352 meinal : 11532 nobnal
11355 meinam : 11535 nobnam
11358 meinab : 11538 nobnab
11361 meinak : 11541 nobnak
11364 meinax : 11544 nobnax
11367 meinag : 11547 nobnag
11370 : 11550
11373 zunnat : 11553 disnat
11376 zunnap : 11556 disnap
11379 zunnan : 11559 disnan
11382 zunnal : 11562 disnal
11385 zunnam : 11565 disnam
11388 zunnab : 11568 disnab
11391 zunnak : 11571 disnak
11394 zunnax : 11574 disnax
11397 zunnag : 11577 disnag

spna (unit number) 1\11580 ~ 11697
11580 : 11640
11583 spnat : 11643 vtmnat
11586 spnap : 11646 vtmnap
11589 spnan : 11649 vtmnan
11592 spnal : 11652 vtmnal
11595 spnam : 11655 vtmnam
11598 spnab : 11658 vtmnab
11601 spnak : 11661 vtmnak
11604 spnax : 11664 vtmnax
11607 spnag : 11667 vtmnag
11610 : 11670
11613 svmnat : 11673 winnat
11616 svmnap : 11676 winnap
11619 svmnan : 11679 winnan
11622 svmnal : 11682 winnal
11625 svmnam : 11685 winnam
11628 svmnab : 11688 winnab
11631 svmnak : 11691 winnak
11634 svmnax : 11694 winnax
11637 svmnag : 11697 winnag

ivna (unit number) 1\11700 ~ 12027
11700 : 11880
11703 ivnat : 11883 tilinat
11706 ivnap : 11886 tilinap
11709 ivnan : 11889 tilinan
11712 ivnal : 11892 tilinal
11715 ivnam : 11895 tilinam
11718 ivnab : 11898 tilinab
11721 ivnak : 11901 tilinak
11724 ivnax : 11904 tilinax
11727 ivnag : 11907 tilinag
11730 : 11910
11733 denat : 11913 kulinat
11736 denap : 11916 kulinap
11739 denan : 11919 kulinan
11742 denal : 11922 kulinal
11745 denam : 11925 kulinam
11748 denab : 11928 kulinab
11751 denak : 11931 kulinak
11754 denax : 11934 kulinax
11757 denag : 11937 kulinag
11760 : 11940
11763 senfnat : 11943 kilinat
11766 senfnap : 11946 kilinap
11769 senfnan : 11949 kilinan
11772 senfnal : 11952 kilinal
11775 senfnam : 11955 kilinam
11778 senfnab : 11958 kilinab
11781 senfnak : 11961 kilinak
11784 senfnax : 11964 kilinax
11787 senfnag : 11967 kilinag
11790 : 11970
11793 sainat : 11973 rjtinat
11796 sainap : 11976 rjtinap
11799 sainan : 11979 rjtinan
11802 sainal : 11982 rjtinal
11805 sainam : 11985 rjtinam
11808 sainab : 11988 rjtinab
11811 sainak : 11991 rjtinak
11814 sainax : 11994 rjtinax
11817 sainag : 11997 rjtinag
11820 : 12000
11823 milinat : 12003 endinat
11826 milinap : 12006 endinap
11829 milinan : 12009 endinan
11832 milinal : 12012 endinal
11835 milinam : 12015 endinam
11838 milinab : 12018 endinab
11841 milinak : 12021 endinak
11844 milinax : 12024 endinax
11847 milinag : 12027 endinag
11850 :
11853 bilinat :
11856 bilinap :
11859 bilinan :
11862 bilinal :
11865 bilinam :
11868 bilinab :
11871 bilinak :
11874 bilinax :
11877 bilinag :

trains_up.gif wvldbod


12) tasa (unit number) 1\12030 ~ 12207
12030 : 12120
12033 tasat : 12123 minsat
12036 tasap : 12126 minsap
12039 tasan : 12129 minsan
12042 tasal : 12132 minsal
12045 tasam : 12135 minsam
12048 tasab : 12138 minsab
12051 tasak : 12141 minsak
12054 tasax : 12144 minsax
12057 tasag : 12147 minsag
12060 : 12150
12063 mosat : 12153 ausat
12066 mosap : 12156 ausap
12069 mosan : 12159 ausan
12072 mosal : 12162 ausal
12075 mosam : 12165 ausam
12078 mosab : 12168 ausab
12081 mosak : 12171 ausak
12084 mosax : 12174 ausax
12087 mosag : 12177 ausag
12090 : 12180
12093 seksat : 12183 deisat
12096 seksap : 12186 deisap
12099 seksan : 12189 deisan
12102 seksal : 12192 deisal
12105 seksam : 12195 deisam
12108 seksab : 12198 deisab
12111 seksak : 12201 deisak
12114 seksax : 12204 deisax
12117 seksag : 12207 deisag

svnsa (unit number) 1\12210 ~ 12417
12210 : 12330
12213 svnsat : 12333 svzsat
12216 svnsap : 12336 svzsap
12219 svnsan : 12339 svzsan
12222 svnsal : 12342 svzsal
12225 svnsam : 12345 svzsam
12228 svnsab : 12348 svzsab
12231 svnsak : 12351 svzsak
12234 svnsax : 12354 svzsax
12237 svnsag : 12357 svzsag
12240 : 12360
12243 monsat : 12363 prjsat
12246 monsap : 12366 prjsap
12249 monsan : 12369 prjsan
12252 monsal : 12372 prjsal
12255 monsam : 12375 prjsam
12258 monsab : 12378 prjsab
12261 monsak : 12381 prjsak
12264 monsax : 12384 prjsax
12267 monsag : 12387 prjsag
12270 : 12390
12273 tyusat : 12393 setsat
12276 tyusap : 12396 setsap
12279 tyusan : 12399 setsan
12282 tyusal : 12402 setsal
12285 tyusam : 12405 setsam
12288 tyusab : 12408 setsab
12291 tyusak : 12411 setsak
12294 tyusax : 12414 setsax
12297 tyusag : 12417 setsag
12300 :
12303 wensat :
12306 wensap :
12309 wensan :
12312 wensal :
12315 wensam :
12318 wensab :
12321 wensak :
12324 wensax :
12327 wensag :

zensa (unit number) 1\12420 ~ 12777
12420 : 12600
12423 zensat : 12603 zulsat
12426 zensap : 12606 zulsap
12429 zensan : 12609 zulsan
12432 zensal : 12612 zulsal
12435 zensam : 12615 zulsam
12438 zensab : 12618 zulsab
12441 zensak : 12621 zulsak
12444 zensax : 12624 zulsax
12447 zensag : 12627 zulsag
12450 : 12630
12453 pebsat : 12633 ocvsat
12456 pebsap : 12636 ocvsap
12459 pebsan : 12639 ocvsan
12462 pebsal : 12642 ocvsal
12465 pebsam : 12645 ocvsam
12468 pebsab : 12648 ocvsab
12471 pebsak : 12651 ocvsak
12474 pebsax : 12654 ocvsax
12477 pebsag : 12657 ocvsag
12480 : 12660
12483 mafsat : 12663 sepsat
12486 mafsap : 12666 sepsap
12489 mafsan : 12669 sepsan
12492 mafsal : 12672 sepsal
12495 mafsam : 12675 sepsam
12498 mafsab : 12678 sepsab
12501 mafsak : 12681 sepsak
12504 mafsax : 12684 sepsax
12507 mafsag : 12687 sepsag
12510 : 12690
12513 epsat : 12693 oksat
12516 epsap : 12696 oksap
12519 epsan : 12699 oksan
12522 epsal : 12702 oksal
12525 epsam : 12705 oksam
12528 epsab : 12708 oksab
12531 epsak : 12711 oksak
12534 epsax : 12714 oksax
12537 epsag : 12717 oksag
12540 : 12720
12543 meisat : 12723 nobsat
12546 meisap : 12726 nobsap
12549 meisan : 12729 nobsan
12552 meisal : 12732 nobsal
12555 meisam : 12735 nobsam
12558 meisab : 12738 nobsab
12561 meisak : 12741 nobsak
12564 meisax : 12744 nobsax
12567 meisag : 12747 nobsag
12570 : 12750
12573 zunsat : 12753 dissat
12576 zunsap : 12756 dissap
12579 zunsan : 12759 dissan
12582 zunsal : 12762 dissal
12585 zunsam : 12765 dissam
12588 zunsab : 12768 dissab
12591 zunsak : 12771 dissak
12594 zunsax : 12774 dissax
12597 zunsag : 12777 dissag

spsa (unit number) 1\12780 ~ 12897
12780 : 12840
12783 spsat : 12843 vtmsat
12786 spsap : 12846 vtmsap
12789 spsan : 12849 vtmsan
12792 spsal : 12852 vtmsal
12795 spsam : 12855 vtmsam
12798 spsab : 12858 vtmsab
12801 spsak : 12861 vtmsak
12804 spsax : 12864 vtmsax
12807 spsag : 12867 vtmsag
12810 : 12870
12813 svmsat : 12873 winsat
12816 svmsap : 12876 winsap
12819 svmsan : 12879 winsan
12822 svmsal : 12882 winsal
12825 svmsam : 12885 winsam
12828 svmsab : 12888 winsab
12831 svmsak : 12891 winsak
12834 svmsax : 12894 winsax
12837 svmsag : 12897 winsag

ivsa (unit number) 1\12900 ~ 13227
12900 : 13080
12903 ivsat : 13083 tilisat
12906 ivsap : 13086 tilisap
12909 ivsan : 13089 tilisan
12912 ivsal : 13092 tilisal
12915 ivsam : 13095 tilisam
12918 ivsab : 13098 tilisab
12921 ivsak : 13101 tilisak
12924 ivsax : 13104 tilisax
12927 ivsag : 13107 tilisag
12930 : 13110
12933 desat : 13113 kulisat
12936 desap : 13116 kulisap
12939 desan : 13119 kulisan
12942 desal : 13122 kulisal
12945 desam : 13125 kulisam
12948 desab : 13128 kulisab
12951 desak : 13131 kulisak
12954 desax : 13134 kulisax
12957 desag : 13137 kulisag
12960 : 13140
12963 senfsat : 13143 kilisat
12966 senfsap : 13146 kilisap
12969 senfsan : 13149 kilisan
12972 senfsal : 13152 kilisal
12975 senfsam : 13155 kilisam
12978 senfsab : 13158 kilisab
12981 senfsak : 13161 kilisak
12984 senfsax : 13164 kilisax
12987 senfsag : 13167 kilisag
12990 : 13170
12993 saisat : 13173 rjtisat
12996 saisap : 13176 rjtisap
12999 saisan : 13179 rjtisan
13002 saisal : 13182 rjtisal
13005 saisam : 13185 rjtisam
13008 saisab : 13188 rjtisab
13011 saisak : 13191 rjtisak
13014 saisax : 13194 rjtisax
13017 saisag : 13197 rjtisag
13020 : 13200
13023 milisat : 13203 endisat
13026 milisap : 13206 endisap
13029 milisan : 13209 endisan
13032 milisal : 13212 endisal
13035 milisam : 13215 endisam
13038 milisab : 13218 endisab
13041 milisak : 13221 endisak
13044 milisax : 13224 endisax
13047 milisag : 13227 endisag
13050 :
13053 bilisat :
13056 bilisap :
13059 bilisan :
13062 bilisal :
13065 bilisam :
13068 bilisab :
13071 bilisak :
13074 bilisax :
13077 bilisag :

trains_up.gif wvldbod


13) tami (unit number) 1\13230 ~ 13407
13230 : 13320
13233 tamit : 13323 minmit
13236 tamip : 13326 minmip
13239 tamin : 13329 minmin
13242 tamil : 13332 minmil
13245 tamim : 13335 minmim
13248 tamib : 13338 minmib
13251 tamik : 13341 minmik
13254 tamix : 13344 minmix
13257 tamig : 13347 minmig
13260 : 13350
13263 momit : 13353 aumit
13266 momip : 13356 aumip
13269 momin : 13359 aumin
13272 momil : 13362 aumil
13275 momim : 13365 aumim
13278 momib : 13368 aumib
13281 momik : 13371 aumik
13284 momix : 13374 aumix
13287 momig : 13377 aumig
13290 : 13380
13293 sekmit : 13383 deimit
13296 sekmip : 13386 deimip
13299 sekmin : 13389 deimin
13302 sekmil : 13392 deimil
13305 sekmim : 13395 deimim
13308 sekmib : 13398 deimib
13311 sekmik : 13401 deimik
13314 sekmix : 13404 deimix
13317 sekmig : 13407 deimig

svnmi (unit number) 1\13410 ~ 13617
13410 : 13530
13413 svnmit : 13533 svzmit
13416 svnmip : 13536 svzmip
13419 svnmin : 13539 svzmin
13422 svnmil : 13542 svzmil
13425 svnmim : 13545 svzmim
13428 svnmib : 13548 svzmib
13431 svnmik : 13551 svzmik
13434 svnmix : 13554 svzmix
13437 svnmig : 13557 svzmig
13440 : 13560
13443 monmit : 13563 prjmit
13446 monmip : 13566 prjmip
13449 monmin : 13569 prjmin
13452 monmil : 13572 prjmil
13455 monmim : 13575 prjmim
13458 monmib : 13578 prjmib
13461 monmik : 13581 prjmik
13464 monmix : 13584 prjmix
13467 monmig : 13587 prjmig
13470 : 13590
13473 tyumit : 13593 setmit
13476 tyumip : 13596 setmip
13479 tyumin : 13599 setmin
13482 tyumil : 13602 setmil
13485 tyumim : 13605 setmim
13488 tyumib : 13608 setmib
13491 tyumik : 13611 setmik
13494 tyumix : 13614 setmix
13497 tyumig : 13617 setmig
13500 :
13503 wenmit :
13506 wenmip :
13509 wenmin :
13512 wenmil :
13515 wenmim :
13518 wenmib :
13521 wenmik :
13524 wenmix :
13527 wenmig :

zenmi (unit number) 1\13620 ~ 13977
13620 : 13800
13623 zenmit : 13803 zulmit
13626 zenmip : 13806 zulmip
13629 zenmin : 13809 zulmin
13632 zenmil : 13812 zulmil
13635 zenmim : 13815 zulmim
13638 zenmib : 13818 zulmib
13641 zenmik : 13821 zulmik
13644 zenmix : 13824 zulmix
13647 zenmig : 13827 zulmig
13650 : 13830
13653 pebmit : 13833 ocvmit
13656 pebmip : 13836 ocvmip
13659 pebmin : 13839 ocvmin
13662 pebmil : 13842 ocvmil
13665 pebmim : 13845 ocvmim
13668 pebmib : 13848 ocvmib
13671 pebmik : 13851 ocvmik
13674 pebmix : 13854 ocvmix
13677 pebmig : 13857 ocvmig
13680 : 13860
13683 mafmit : 13863 sepmit
13686 mafmip : 13866 sepmip
13689 mafmin : 13869 sepmin
13692 mafmil : 13872 sepmil
13695 mafmim : 13875 sepmim
13698 mafmib : 13878 sepmib
13701 mafmik : 13881 sepmik
13704 mafmix : 13884 sepmix
13707 mafmig : 13887 sepmig
13710 : 13890
13713 epmit : 13893 okmit
13716 epmip : 13896 okmip
13719 epmin : 13899 okmin
13722 epmil : 13902 okmil
13725 epmim : 13905 okmim
13728 epmib : 13908 okmib
13731 epmik : 13911 okmik
13734 epmix : 13914 okmix
13737 epmig : 13917 okmig
13740 : 13920
13743 epmit : 13923 nobmit
13746 epmip : 13926 nobmip
13749 epmin : 13929 nobmin
13752 epmil : 13932 nobmil
13755 epmim : 13935 nobmim
13758 epmib : 13938 nobmib
13761 epmik : 13941 nobmik
13764 epmix : 13944 nobmix
13767 epmig : 13947 nobmig
13770 : 13950
13773 zunmit : 13953 dismit
13776 zunmip : 13956 dismip
13779 zunmin : 13959 dismin
13782 zunmil : 13962 dismil
13785 zunmim : 13965 dismim
13788 zunmib : 13968 dismib
13791 zunmik : 13971 dismik
13794 zunmix : 13974 dismix
13797 zunmig : 13977 dismig

spmi (unit number) 1\13980 ~ 14097
13980 : 14040
13983 spmit : 14043 vtmmit
13986 spmip : 14046 vtmmip
13989 spmin : 14049 vtmmin
13992 spmil : 14052 vtmmil
13995 spmim : 14055 vtmmim
13998 spmib : 14058 vtmmib
14001 spmik : 14061 vtmmik
14004 spmix : 14064 vtmmix
14007 spmig : 14067 vtmmig
14010 : 14070
14013 svmmit : 14073 winmit
14016 svmmip : 14076 winmip
14019 svmmin : 14079 winmin
14022 svmmil : 14082 winmil
14025 svmmim : 14085 winmim
14028 svmmib : 14088 winmib
14031 svmmik : 14091 winmik
14034 svmmix : 14094 winmix
14037 svmmig : 14097 winmig

ivmi (unit number) 1\14100 ~ 14427
14100 : 14280
14103 ivmit : 14283 tilimit
14106 ivmip : 14286 tilimip
14109 ivmin : 14289 tilimin
14112 ivmil : 14292 tilimil
14115 ivmim : 14295 tilimim
14118 ivmib : 14298 tilimib
14121 ivmik : 14301 tilimik
14124 ivmix : 14304 tilimix
14127 ivmig : 14307 tilimig
14130 : 14310
14133 demit : 14313 kulimit
14136 demip : 14316 kulimip
14139 demin : 14319 kulimin
14142 demil : 14322 kulimil
14145 demim : 14325 kulimim
14148 demib : 14328 kulimib
14151 demik : 14331 kulimik
14154 demix : 14334 kulimix
14157 demig : 14337 kulimig
14160 : 14340
14163 senfmit : 14343 kilimit
14166 senfmip : 14346 kilimip
14169 senfmin : 14349 kilimin
14172 senfmil : 14352 kilimil
14175 senfmim : 14355 kilimim
14178 senfmib : 14358 kilimib
14181 senfmik : 14361 kilimik
14184 senfmix : 14364 kilimix
14187 senfmig : 14367 kilimig
14190 : 14370
14193 saimit : 14373 rjtimit
14196 saimip : 14376 rjtimip
14199 saimin : 14379 rjtimin
14202 saimil : 14382 rjtimil
14205 saimim : 14385 rjtimim
14208 saimib : 14388 rjtimib
14211 saimik : 14391 rjtimik
14214 saimix : 14394 rjtimix
14217 saimig : 14397 rjtimig
14220 : 14400
14223 milimit : 14403 endimit
14226 milimip : 14406 endimip
14229 milimin : 14409 endimin
14232 milimil : 14412 endimil
14235 milimim : 14415 endimim
14238 milimib : 14418 endimib
14241 milimik : 14421 endimik
14244 milimix : 14424 endimix
14247 milimig : 14427 endimig
14250 :
14253 bilimit :
14256 bilimip :
14259 bilimin :
14262 bilimil :
14265 bilimim :
14268 bilimib :
14271 bilimik :
14274 bilimix :
14277 bilimig :

trains_up.gif wvldbod


14) tabi (unit number) 1\14430 ~ 14607
14430 : 14520
14433 tabit : 14523 minbit
14436 tabip : 14526 minbip
14439 tabin : 14529 minbin
14442 tabil : 14532 minbil
14445 tabim : 14535 minbim
14448 tabib : 14538 minbib
14451 tabik : 14541 minbik
14454 tabix : 14544 minbix
14457 tabig : 14547 minbig
14460 : 14550
14463 mobit : 14553 aubit
14466 mobip : 14556 aubip
14469 mobin : 14559 aubin
14472 mobil : 14562 aubil
14475 mobim : 14565 aubim
14478 mobib : 14568 aubib
14481 mobik : 14571 aubik
14484 mobix : 14574 aubix
14487 mobig : 14577 aubig
14490 : 14580
14493 sekbit : 14583 deibit
14496 sekbip : 14586 deibip
14499 sekbin : 14589 deibin
14502 sekbil : 14592 deibil
14505 sekbim : 14595 deibim
14508 sekbib : 14598 deibib
14511 sekbik : 14601 deibik
14514 sekbix : 14604 deibix
14517 sekbig : 14607 deibig

svnbi (unit number) 1\14610 ~ 14817
14610 : 14730
14613 svnbit : 14733 svzbit
14616 svnbip : 14736 svzbip
14619 svnbin : 14739 svzbin
14622 svnbil : 14742 svzbil
14625 svnbim : 14745 svzbim
14628 svnbib : 14748 svzbib
14631 svnbik : 14751 svzbik
14634 svnbix : 14754 svzbix
14637 svnbig : 14757 svzbig
14640 : 14760
14643 monbit : 14763 prjbit
14646 monbip : 14766 prjbip
14649 monbin : 14769 prjbin
14652 monbil : 14772 prjbil
14655 monbim : 14775 prjbim
14658 monbib : 14778 prjbib
14661 monbik : 14781 prjbik
14664 monbix : 14784 prjbix
14667 monbig : 14787 prjbig
14670 : 14790
14673 tyubit : 14793 setbit
14676 tyubip : 14796 setbip
14679 tyubin : 14799 setbin
14682 tyubil : 14802 setbil
14685 tyubim : 14805 setbim
14688 tyubib : 14808 setbib
14691 tyubik : 14811 setbik
14694 tyubix : 14814 setbix
14697 tyubig : 14817 setbig
14700 :
14703 wenbit :
14706 wenbip :
14709 wenbin :
14712 wenbil :
14715 wenbim :
14718 wenbib :
14721 wenbik :
14724 wenbix :
14727 wenbig :

zenbi (unit number) 1\14820 ~ 15177
14820 : 15000
14823 zenbit : 15003 zulbit
14826 zenbip : 15006 zulbip
14829 zenbin : 15009 zulbin
14832 zenbil : 15012 zulbil
14835 zenbim : 15015 zulbim
14838 zenbib : 15018 zulbib
14841 zenbik : 15021 zulbik
14844 zenbix : 15024 zulbix
14847 zenbig : 15027 zulbig
14850 : 15030
14853 pebbit : 15033 ocvbit
14856 pebbip : 15036 ocvbip
14859 pebbin : 15039 ocvbin
14862 pebbil : 15042 ocvbil
14865 pebbim : 15045 ocvbim
14868 pebbib : 15048 ocvbib
14871 pebbik : 15051 ocvbik
14874 pebbix : 15054 ocvbix
14877 pebbig : 15057 ocvbig
14880 : 15060
14883 mafbit : 15063 sepbit
14886 mafbip : 15066 sepbip
14889 mafbin : 15069 sepbin
14892 mafbil : 15072 sepbil
14895 mafbim : 15075 sepbim
14898 mafbib : 15078 sepbib
14901 mafbik : 15081 sepbik
14904 mafbix : 15084 sepbix
14907 mafbig : 15087 sepbig
14910 : 15090
14913 epbit : 15093 okbit
14916 epbip : 15096 okbip
14919 epbin : 15099 okbin
14922 epbil : 15102 okbil
14925 epbim : 15105 okbim
14928 epbib : 15108 okbib
14931 epbik : 15111 okbik
14934 epbix : 15114 okbix
14937 epbig : 15117 okbig
14940 : 15120
14943 meibit : 15123 nobbit
14946 meibip : 15126 nobbip
14949 meibin : 15129 nobbin
14952 meibil : 15132 nobbil
14955 meibim : 15135 nobbim
14958 meibib : 15138 nobbib
14961 meibik : 15141 nobbik
14964 meibix : 15144 nobbix
14967 meibig : 15147 nobbig
14970 : 15150
14973 zunbit : 15153 disbit
14976 zunbip : 15156 disbip
14979 zunbin : 15159 disbin
14982 zunbil : 15162 disbil
14985 zunbim : 15165 disbim
14988 zunbib : 15168 disbib
14991 zunbik : 15171 disbik
14994 zunbix : 15174 disbix
14997 zunbig : 15177 disbig

spbi (unit number) 1\15180 ~ 15297
15180 : 15240
15183 spbit : 15243 vtmbit
15186 spbip : 15246 vtmbip
15189 spbin : 15249 vtmbin
15192 spbil : 15252 vtmbil
15195 spbim : 15255 vtmbim
15198 spbib : 15258 vtmbib
15201 spbik : 15261 vtmbik
15204 spbix : 15264 vtmbix
15207 spbig : 15267 vtmbig
15210 : 15270
15213 svmbit : 15273 winbit
15216 svmbip : 15276 winbip
15219 svmbin : 15279 winbin
15222 svmbil : 15282 winbil
15225 svmbim : 15285 winbim
15228 svmbib : 15288 winbib
15231 svmbik : 15291 winbik
15234 svmbix : 15294 winbix
15237 svmbig : 15297 winbig

ivbi (unit number) 1\15300 ~ 15627
15300 : 15480
15303 ivbit : 15483 tilibit
15306 ivbip : 15486 tilibip
15309 ivbin : 15489 tilibin
15312 ivbil : 15492 tilibil
15315 ivbim : 15495 tilibim
15318 ivbib : 15498 tilibib
15321 ivbik : 15501 tilibik
15324 ivbix : 15504 tilibix
15327 ivbig : 15507 tilibig
15330 : 15510
15333 debit : 15513 kulibit
15336 debip : 15516 kulibip
15339 debin : 15519 kulibin
15342 debil : 15522 kulibil
15345 debim : 15525 kulibim
15348 debib : 15528 kulibib
15351 debik : 15531 kulibik
15354 debix : 15534 kulibix
15357 debig : 15537 kulibig
15360 : 15540
15363 senfbit : 15543 kilibit
15366 senfbip : 15546 kilibip
15369 senfbin : 15549 kilibin
15372 senfbil : 15552 kilibil
15375 senfbim : 15555 kilibim
15378 senfbib : 15558 kilibib
15381 senfbik : 15561 kilibik
15384 senfbix : 15564 kilibix
15387 senfbig : 15567 kilibig
15390 : 15570
15393 saibit : 15573 rjtibit
15396 saibip : 15576 rjtibip
15399 saibin : 15579 rjtibin
15402 saibil : 15582 rjtibil
15405 saibim : 15585 rjtibim
15408 saibib : 15588 rjtibib
15411 saibik : 15591 rjtibik
15414 saibix : 15594 rjtibix
15417 saibig : 15597 rjtibig
15420 : 15600
15423 milibit : 15603 endibit
15426 milibip : 15606 endibip
15429 milibin : 15609 endibin
15432 milibil : 15612 endibil
15435 milibim : 15615 endibim
15438 milibib : 15618 endibib
15441 milibik : 15621 endibik
15444 milibix : 15624 endibix
15447 milibig : 15627 endibig
15450 :
15453 bilibit :
15456 bilibip :
15459 bilibin :
15462 bilibil :
15465 bilibim :
15468 bilibib :
15471 bilibik :
15474 bilibix :
15477 bilibig :

\\\
15) tati (unit number) 1\15630 ~ 15807?
15630 : 15720
15633 tatit : 15723 mintit
15636 tatip : 15726 mintip
15639 tatin : 15729 mintin
15642 tatil : 15732 mintil
15645 tatim : 15735 mintim
15648 tatib : 15738 mintib
15651 tatik : 15741 mintik
15654 tatix : 15744 mintix
15657 tatig : 15747 mintig
15660 : 15750
15663 motit : 15753 autit
15666 motip : 15756 autip
15669 motin : 15759 autin
15672 motil : 15762 autil
15675 motim : 15765 autim
15678 motib : 15768 autib
15681 motik : 15771 autik
15684 motix : 15774 autix
15687 motig : 15777 autig

1\24030? ∞0 (infinity) (made by BFS)
일십벡천 만십만벡만천만 억십억벡억천억 조경헤자양구간
정제극 항하사 아승기 나유타 불가사의 무량수 ∞0

trains_up.gif wvldbod